Fusaro Xpro: ochrona jęczmion i pszenic przetestowana w terenie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARTYKUŁ SPONSOROWANY | redakcja@agropolska.pl
19-05-2018,9:00 Aktualizacja: 18-05-2018,15:22
A A A

W 2017 roku firma Bayer wprowadziła nowy koncept fungicydowy Fusaro Xpro, dedykowany ochronie zbóż ozimych. Co sprawia, że warto zwrócić na niego uwagę? Przede wszystkim to, że produkt składa się z dwóch fungicydów: Delaro® 325 SC i Variano® Xpro 190 EC. Oba składniki oparte na substancjach z grupy strobiluryn i karboksyamidów połączonych z protiokonazolem, sprawiają, że koncept szczególnie dobrze radzi sobie w ochronie jęczmion i pszenic przed fuzariozami.

Fusaro Xpro świetnie sprawdzi się w przypadku wysokiego poziomu występowania sprawców fuzarioz i chorób podstawy źdźbła oraz brunatnej plamistości liści.

Fusaro Xpro stosowany w pełnych dawkach w programie dwuzabiegowym chroni uprawy przez cały okres wegetacji przed wszystkimi groźnymi chorobami.

Pierwszy i drugi zabieg

W pierwszym zabiegu za ochronę podstawy źdźbła i liści odpowiada Delaro® 325 SC w dawce 1,0 l/ha, dzięki 175 g protiokonazolu w połączeniu ze 150 g trifloksystroniny. W drugim zabiegu Variano® Xpro 190 EC w dawce 1,5 l/ha zwalcza wiele chorób liściowych i kłosa. Fungicyd zawiera aż trzy substancje czynne: biksafen 40 g/l, protiokonazol 100 g/l i fluoksastrobinę 50 g/l.

Fungicydy w pełnej gotowości

Fusaro Xpro charakteryzuje się wysoką elastycznością dawkowania, dlatego jest niezwykle przydatny przy tworzeniu programów trzyzabiegowych. W programie trzyzabiegowym do pierwszego zabiegu w terminie strzelania w źdźbło można zastosować Input 460 EC w dawce 0,75 l/ha, następnie do ochrony liścia podflagowego i flagowego Delaro w dawce 0,8 l/ha i w trzecim zabiegu chroniącym kłos i liście Variano Xpro w dawce 1,2 l/ha.

Fusaro Xpro to wysoce plonotwórcze działanie obu fungicydów z jednoczesnym zwalczaniem bardzo szerokiego spektrum chorób.

Fusaro Xpro = wyższe plonowanie

Fusaro Xpro przyniosło bardzo dobre rezultaty w doświadczeniach Bayer w miejscowości Chechło w 2017r. Koncept dwuzabiegowy zastosowano na kolekcji 9 odmian jęczmienia ozimego i 22 odmian pszenicy ozimej. Wiosną zastosowano fungicyd Delaro w dawce 1 l/ha. Drugi zabieg wykonano pełną dawką 1,5 l/ha fungicydu Variano Xpro. Doświadczenie potwierdziło wysoką skuteczność konceptu Fusaro Xpro w zwalczaniu chorób oraz jego pozytywny wpływ na wielkość plonowania. W doświadczeniu tym uzyskano znacznie wyższe plony na poletkach chronionych w porównaniu z poletkami kontrolnymi. Uzyskano średnio ze wszystkich badanych odmian odpowiednio o 34 dt/ha wyższe plonowanie jęczmienia i o 28 dt/ha wyższe plony pszenicy ozimej. Osiągnięto więc znacznie wyższe zyski ze stanowisk chronionych przez Fusaro Xpro, które wyniosły odpowiednio około 1800 zł/ha w jęczmieniu ozimym i ok. 1400 zł/ha w pszenicy ozimej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement