Coraz mniej państwowej ziemi do zagospodarowania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-08-2021,19:05 Aktualizacja: 04-08-2021,19:17
A A A

Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje KOWR.

Według stanu na koniec czerwca w ZWRSP było 1 mln 357 tys. ha, z czego większość w dzierżawie. Do rozdysponowania pozostawało 164 173 ha, najwięcej ziemi miały w dyspozycji oddziały KOWR: we Wrocławiu, Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Olsztynie - łącznie 92 015 ha.

dzierżawa państwowej ziemi, cena skupu pszenicy, raport gus, skup podstawowych produktów rolnych

Dzierżawa ziemi będzie droższa. Wskaźniki nie dają wątpliwości

Obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy oraz wskaźnika zmian stawek skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2021 r. wskazują, że wkrótce...

Od początku działalności Ośrodka i jego poprzedniczek prawnych: Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych do 31 marca 2021 r. przejęto do państwowego zasobu 4 mln 751 tys. ha gruntów, z czego trwale rozdysponowano 3 mln 393 tys. ha.

Stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na 30 września 2020 r. wynosił ogółem 1 mln 358 tys. ha, z czego grunty znajdujące się w dzierżawie stanowiły 1 mln 060 tys. ha. W planach KOWR do sprzedaży na ten rok jest 5300 ha, z czego do końca czerwca sprzedano 2768 ha.

Na kupno pozostałości gruntów będących w gestii KOWR nie ma zbyt wielu chętnych, świadczy o tym liczba przetargów, na których nieruchomości nie znajdują nabywcy. W ocenie ekspertów, większość działek można jeszcze wykorzystać na cele rolnicze, ale jakość gleb jest słaba. Natomiast część z nich w ogóle nie nadaje się pod uprawy i ewentualnie można je przeznaczyć pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody.

raport NIK, klasyfikacja ziemi, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Fikcja w klasyfikacji ziemi. Raport NIK jest jednoznaczny

Starostowie nie wywiązują się z roli strażników bezcennego zasobu naturalnego, jakim jest ziemia rolna i leśna. Skutkuje to zaniżaniem klasy ziemi,   odprowadzaniem mniejszych podatków i unikaniem opłat za...

Przez wiele lat polityka rolna nastawiona była na sprzedaż państwowej ziemi m.in. przejętej po dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Od 2015 r. głównym kierunkiem nietrwałego rozdysponowania i zagospodarowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa.

Cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż jest to dogodny sposób użytkowania gruntów i budynków, nie wymagający angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości.

Wydzierżawienie nieruchomości następuje w trybie przetargowym (przede wszystkim w drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych) lub w trybie bezprzetargowym (w przypadkach określonych w ustawie).

Według stanu na koniec czerwca w dzierżawie pozostawało 1 mln 075 tys. ha, głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Warszawie. Zawartych jest ok. 65,5 tys. umów. W tym roku KOWR planuje wydzierżawienie ok. 25,5 tys. ha ziemi.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.