Dzierżawa ziemi będzie droższa. Wskaźniki nie dają wątpliwości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-07-2021,8:05 Aktualizacja: 20-07-2021,8:10
A A A

Obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy oraz wskaźnika zmian stawek skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2021 r. wskazują, że wkrótce dzierżawa ziemi będzie droższa.

W komunikacie GUS podano, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w pierwszych sześciu miesiącach wyniosła 93,04 zł za 1 dt. W II półroczu 2020 r. było to 74,21 zł za 1 dt.

Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzierżawa ziemi, KOWR, KRIR, Małgorzata Gośniowska-Kola

Już dzielą ziemię z kończących się dzierżaw. Polityczne obiecanki

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Małgorzaty Gośniowskiej-Koli, dyrektor generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z realizacją zapisów ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu...

Jeśli chodzi o wskaźnik stawek skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2021 r., w stosunku do II półrocza 2020 r. wyniósł 111,9. Oznacza to wzrost cen o 11,9 proc.

Trzeba wyjaśnić, że czynsz w umowach dzierżawy gruntów z państwowego zasobu ustalany jest najczęściej jako równowartość odpowiedniej ilości pszenicy albo jako suma pieniężna.

Jeżeli czynsz w umowie określony został w decytonach pszenicy, to należność do zapłaty wylicza się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającego termin płatności, przyjmując do wyliczeń połowę rocznej stawki czynszu.

A jeśli czynsz w umowie wyrażony jest w mierniku pieniężnym, to począwszy od drugiego terminu płatności podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności.

Warto dodać, że dzierżawa to od kilku lat podstawowa forma gospodarowania państwową ziemią rolną. A wyższe czynsze za nią mogą mieć też wpływ na decyzje prywatnie wydzierżawiających ziemię rolnikom.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj