Plonowanie bobiku w badaniach PDO w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
16-01-2019,7:05 Aktualizacja: 14-01-2019,6:40
A A A

Plon bobiku w doświadczeniach w zeszłym roku wyniósł 37,5 dt/ha i był najniższy w ostatnich 3 latach. W 2017 r. osiągnął poziom 48,7 dt/ha, a w 2016 r. 39,8 dt/ha. Najwyżej plonowały odmiany Capri, Fanfare i Apollo.

W doświadczeniach uczestniczyły 4 odmiany niskotaninowe oraz 6 wysokotaninowych. Taniny są związki antyżywieniowe, które utrudniają wykorzystanie paszowe nasion bobiku. Wszystkie badane odmiany reprezentują tradycyjny typ wzrostu, z wyjątkiem odmiany Granit, która jest odmianą samokończącą.  

Różnica w plonowaniu odmian niskotaninowych wyniosła 6 proc. wzorca (2,3 dt/ha). Wszystkie te odmiany pochodzą z polskiej hodowli. Natomiast zróżnicowanie plonowania odmian wysokotaninowych było większe – 14 proc. wzorca (5,3 dt/ha). Pierwsze 3 miejsca zajęły odmiany niemieckie. Odmiany Bobas i Granit są z krajowej hodowli a Julia – austryjackiej.

groch, kombajn, pole

Plonowanie grochu w badaniach PDO w 2018 roku

Ze względu na suszę groch plonował w 2018 roku najniższej w ostatnich 3 latach. Plon nasion dla wzorca (średnia ze wszystkich badanych odmian) wyniósł zaledwie 35,5 dt/ha, gdy rok wcześniej było to 50,1 dt/ha, a w 2016 roku 42,6 dt/ha....

Tabela 1. Plonowanie odmian bobiku w badaniach PDO w 2018 r.

Odmiana

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

37,5

niskotaninowe

Amulet

100

Albus

96

Amigo

96

Fernando

94

wysokotaninowe

Capri

110

Fanfare

108

Apollo

106

Bobas

97

Julia

97

Granit

96

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement