Plonowanie grochu w badaniach PDO w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
02-01-2019,7:05 Aktualizacja: 29-12-2018,9:42
A A A

Ze względu na suszę groch plonował w 2018 roku najniższej w ostatnich 3 latach. Plon nasion dla wzorca (średnia ze wszystkich badanych odmian) wyniósł zaledwie 35,5 dt/ha, gdy rok wcześniej było to 50,1 dt/ha, a w 2016 roku 42,6 dt/ha.

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany ogólnoużytkowej grochu wyniosła 11 dt/ha (31 proc. wzorca) (tabela 1). W przypadku odmian pastewnych było to 6,3 dt/ha (18 proc. wzorca).

 

soja, nasiona, przyczepa, pole

Plonowanie odmian soi w 2018 roku

Plon nasion wzorca dla odmian soi w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 2018 r. to 37,6 dt/ha i był największy w ostatnich 3 latach, bo w 2017 r. było to 34,4 dt/ha, a dwa lata wcześniej 31,8 dt/ha. Różnica w...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania grochu w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiana

dt/ha

Wzorzec

35,5

Ogólnoużytkowe

Najlepsza

40,8

Najgorsza

29,8

Różnica

11

Pastewne

Najlepsza

38,3

Najgorsza

32,0

Różnica

6,3

Źródło: COBORU 2018

Wśród 10 najlepiej plonujących odmian ogólnoużytkowych grochu tylko 3 są zagraniczne (Astronaute, Spot i Audit), a pozostałe krajowe (tabela 2). Wszystkie te odmiany są zarejestrowane w naszym kraju i wpisane do Krajowego Rejestru.

siew, siewnik, groch, ciągnik

Alternatywa w uprawie grochu

Zainteresowanie uprawą grochu wynika z kilku powodów. Przede wszystkim są to dopłaty do upraw roślin wysokobiałkowych i wysokie ceny rynkowe komponentów białkowych. Istotne znaczenie ma też zastosowanie grochu jako komponentu...

Tabela 2. Plonowanie 10 najlepszych odmian ogólnoużytkowych grochu w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

Astronaute

115

2

Tarchalska

108

3

Batuta

106

4

Spot

104

5

Arwena

102

6

Audit

102

7

Tytus

101

8

Olimp

101

9

Medyk

101

10

Starski

101

Źródło: COBORU 2018

Wszystkie badane odmiany pastewne pochodziły z polskiej hodowli (tabela 3). Hubal charakteryzuje się  parzystopierzastymi liśćmi, a Muza jest odmianą wysoką.

groch, pole, plantacja

Listy odmian grochu zalecanych do uprawy 2018

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opracował takie listy dla 8 województw. Znalazło się na nich łącznie 12 odmian ogólnoużytkowych i 4 pastewne grochu siewnego. Najszerzej polecaną odmianą ogólnoużytkową grochu...

Tabela 3. Plonowanie odmian pastewnych grochu w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

Turnia

108

2

Milwa

105

3

Hubal

101

4

Muza

91

5

Model

90

Źródło: COBORU 2018.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu