Zgoda na neonikotynoidy w burakach cukrowych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: KZPBC (art) | redakcja@agropolska.pl
01-11-2018,6:55 Aktualizacja: 02-11-2018,8:26
A A A

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wydał czasowe zezwolenie na stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony buraków cukrowych w 2019 roku.

Decyzja, wydana na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce, którego celem jest m.in. minimalizacja stosowania środków ochrony roślin przy zapewnieniu opłacalności produkcji rolnej.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że ryzyko dla owadów zapylających wynikające ze stosowania neonikotynoidów w burakach cukrowych jest niskie i związane jedynie z kolejnymi uprawami wysiewanymi na tym samym polu.

Należy pamiętać, że rośliny uprawiane po burakach cukrowych w Polsce to głównie zboża, które nie są atrakcyjne dla pszczół, stąd stosowanie neonikotynoidów jest bezpieczne dla owadów zapylających.

buraki, doczyszczarko-ładowarka, pryzma

Burak cukrowy: europejscy plantatorzy żądają reakcji

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE) wzywa instytucje unijne do pilnych działań w sektorze cukrowniczym. Sytuacja jest bowiem bardzo zła.  CIBE oczekuje dalszego postępu w zakresie tworzenia klarownych ram...

Komisja Europejska, proponując wycofanie neonikotynoidów do ochrony buraków cukrowych, zupełnie nie wzięła pod uwagę rzeczywistości rolniczej, czyli wysiewania upraw nieatrakcyjnych dla pszczół po burakach. Z tego powodu 12 krajów unijnych, w tym Polska, nie poparło tych restrykcji w kwietniu 2018 roku, a obecnie już pięć z nich zezwoliło na stosowanie tych zapraw w 2019 r.

Neonikotynoidy są jedynym w pełni skutecznym sposobem ochrony plantacji przed wieloma szkodnikami, co zapewnia dostępność odpowiedniej ilości i wysokiej jakości surowca na potrzeby produkcji cukru w Polsce. Dzięki pojawieniu się neonikotynoidów wprowadzanie środków ochrony roślin do środowiska zostało ograniczone do minimum, a zamiast oprysków używane są zaprawy nasienne.

Poleć
Udostępnij