Premie za małą zawartość azotu szkodliwego w burakach cukrowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | arkadiusz.artyszak@agropolska.pl
07-11-2014,13:45 Aktualizacja: 24-11-2014,11:56
A A A

Poza zawartością cukru (sacharozy) i zanieczyszczeń, to nowy element oceny jakości surowca, uwzględniany w rozliczeniach z rolnikami.

Jak wyjaśnia Dariusz Kamiński, specjalista ds. doświadczalnictwa i oceny jakościowej surowca w spółce Pfeifer & Langen Glinojeck SA, w czasie kampanii co 10 dni wylicza się średnią zawartość azotu-α-aminowego w przyjmowanym surowcu.

Do niej porównuje się zawartość tego melasotwora w dostawach od poszczególnych rolników. Następnie 30 proc. z nich z najlepszymi wynikami otrzymuje premie. Dariusz Kamiński podał, że w tej kampanii przeznaczono na nie kwotę 1 mln zł.

Azot-α-aminowy (azot szkodliwy) to najważniejszy składnik melasotwórczy, który utrudnia krystalizację cukru i ułatwia jego przechodzenie do melasy.

Jego zawartość zależy od wielu czynników, wśród których najważniejszym jest przebieg pogody. Duży wpływ ma także nawożenie azotem, to znaczy wielkość dawek i ostatni termin jego stosowania.

Niestety, wciąż jest grupa rolników, która stosuje zbyt duże dawki azotu, a niekiedy także zbyt późno.

W ten sposób ponosi nie tylko niepotrzebnie dodatkowe koszty na zakup nawozów, ale traci na plonie cukru. Taki sposób nawożenia przyczynia się bowiem do obniżenia zawartości cukru, plonu cukru no i wzrostu zawartości azotu-α-aminowego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj