Plonowanie odmian bardzo wczesnych ziemniaka w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
14-12-2019,12:00 Aktualizacja: 13-12-2019,5:58
A A A

Plon ogólny wzorca dla odmian bardzo wczesnych ziemniaka zbieranych po 40 dniach od wschodów w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 189 dt/ha i był najmniejszy w ciągu ostatnich 4 lat.

W 2018 r. było to 202 dt/ha, w 2017 r. 207 dt/ha, a w 2016 r. 234 dt/ha. Podobnie kształtował się  plon handlowy i wynosił dla wzorca odpowiednio: 164; 182; 193 i 222 dt/ha. 

Różnica w plonie ogólnym najlepszej i najgorszej odmiany ziemniaka zbieranych pod 40 dniach od wschodów w 2019 r. wyniosła 34 proc. wzorca (64,3 dt/ha), a w plonie handlowym aż 52 proc. (85,3 dt/ha) (tabela 1).

uprawa ziemniaków, rejestr przedsiębiorców, krir, organizmy kwarantannowe

Uprawa ziemniaków. Będą zmiany w prawie

Niezależnie czy z przeznaczeniem na własne potrzeby, czy na sprzedaż, uprawa ziemniaków będzie wymagała wpisu do rejestru przedsiębiorców. Ale obowiązek ma powstawać dla plantacji o powierzchni powyżej 1,5 ha. W końcowej fazie...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowanie odmian bardzo wczesnych ziemniaka - zbiór po 40 dniach od wschodów w doświadczeniach PDO w 2019 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

189

Najlepsza

116

Najgorsza

82

Różnica

34

Plon handlowy

Wzorzec, dt/ha

164

Najlepsza

127

Najgorsza

75

Różnica

52

                                                                                          Źródło: COBORU 2019.

Wśród 5 najlepiej plonujących odmian znalazły się aż 3 polskie odmiany - Impresja, Denar i Tacja (tabela 2). Wszystkie te odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru. Różnica w plonie w ogólnym bulw 5 najlepszych odmian dochodziła do 17 proc. wzorca (32,1 dt/ha), a w plonie handlowym do 32 proc. wzorca (52,5 dt/ha).

ceny ziemniaków, IUEiGŻ, rynek hurtowy w broniszach, konsumpcja ziemniaków

Ziemniaki wciąż są rekordowo drogie

Nawet 3,5 zł za kilogram ziemniaków trzeba zapłacić w miejskich sklepach i marketach. Taniej jest na targowiskach, ale stawki utrzymują się na rekordowym poziomie. Cenom ziemniaków przyjrzała się "Gazeta Pomorska". Jak...

Tabela 2. Pięć najlepiej plonujących odmian bardzo wczesnych ziemniaka - zbiór po 40 dniach od wschodów w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Riviera

116

2

Impresja

103

3

Denar

100

4

Tacja

100

5

Impala

99

Plon handlowy

1

Riviera

127

2

Impala

105

3

Denar

101

4

Impresja

97

5

Tacja

95

Źródło: COBORU 2019.

W przypadku zbioru po zakończeniu wegetacji plon ogólny wzorca w 2019 r. wyniósł 340 dt/ha. Rok wcześniej było to 419 dt/ha, dwa lata wcześniej 475 dt/ha, a trzy lat temu 527 dt/ha. Natomiast plon handlowy kształtował się następująco: 304; 391; 448 i 499 dt/ha.

Różnica w plonie ogólnym najlepszej i najgorszej odmiany ziemniaka zbieranych po zakończeniu wegetacji w 2018 r. to 37 proc. wzorca (126 dt/ha), a w plonie handlowym 41 proc. (125 dt/ha) (tabela 3).

Susza mocno uderzyła w producentów ziemniaków na chipsy

Powoli kończy się sezon zbiorów ziemniaka, jednak ten rok był wyjątkowo ciężki. Gospodarstwa, które dostarczają surowiec z przeznaczeniem na chipsy mają powody do niepokoju, ponieważ ze względu na suszę, plony były znacznie gorsze niż...

Tabela 3. Zróżnicowanie plonowania odmian bardzo wczesnych ziemniaka - zbiór po zakończeniu wegetacji w doświadczeniach PDO w 2019 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

340

Najlepsza

123

Najgorsza

86

Różnica

37

Plon handlowy

Wzorzec, dt/ha

304

Najlepsza

122

Najgorsza

81

Różnica

41

                                                                                     Źródło: COBORU 2019.

Wśród 5 najwyżej plonujących odmian zbieranych po zakończeniu wegetacji znalazły się 4 polskie odmiany - Impresja, Denar, Tacja i Tonacja (tabela 4). Zróżnicowanie plonu ogólnego bulw 5 najlepszych odmian wyniosła 29 proc. wzorca (98,6 dt/ha), a plonu handlowego 27 proc. wzorca (82,1 dt/ha).

ziemniak, ceny ziemniaków, zbiory ziemniaków, IUEiGŻ, rynek hurtowy w broniszach

Ziemniaków będzie mniej niż przed rokiem

Tegoroczne zbiory ziemniaków szacowane są na około 6,7 mln t, czyli o 11 proc. mniej od zbiorów w 2018 roku - informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w raporcie rynkowym. Eksperci podają, że ceny...

Tabela 4. Pięć najlepiej plonujących odmian bardzo wczesnych ziemniaka - zbiór po zakończeniu wegetacji w doświadczeniach PDO w 2019 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Impresja

123

2

Denar

105

3

Impala

103

4

Tacja

97

5

Riviera

94

Plon handlowy

1

Impresja

122

2

Denar

106

3

Impala

105

4

Riviera

98

5

Tonacja

95

Źródło: COBORU 2019.

Zawartość skrobi w bulwach zebranych po zakończeniu wegetacji wyniosła przeciętnie 12,5 proc. i najwyższa w ostatnich 4 latach (w 2018 r. było to 11,6 proc., w 2017 r. 11,8 proc. i w 2016 r. 11,8 proc.). W 2019 r. zawartość skrobi wahała się od 11,4 proc. u odmiany Impresja do 13,6 proc. u odmiany Tacja.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj