Najlepsze odmiany ziemniaków jadalnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
09-11-2016,8:35 Aktualizacja: 09-11-2016,10:37
A A A

El Mundo to najwyżej plonująca odmiana średnio wczesna ziemniaków jadalnych w badaniach PDO w 2016 r.

Z odmian wczesnych najlepiej wypadła odmiana Ignacy, a z bardzo wczesnych Impala i Denar (zbiór po zakończeniu wegetacji) i Arielle (zbiór po 40 dniach od wschodów).

Z odmian średnio późnych i późnych największe plony wydała odmiana Mondeo.

Dobór odmiany jest szczególnie ważny w przypadku odmian bardzo wczesnych.

Edward Pawlik, przechowalnia, ziemniaki, RZD Żelazna

Rekordowe plony ziemniaków w RZD SGGW w Żelaznej

W tym roku średni plon handlowy ziemniaków chipsowych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej pod Skierniewicami przekroczył 40 t z hektara, a z niektórych pól zebrano nawet 55 t. Rolnikom uprawiającym ziemniaki...

Różnice w plonie ogólnym bulw pomiędzy najlepszą i najgorszą odmianą w tej grupie po zbiorze po 40 dniach od wschodów wyniosła 34 proc. wzorca (79,6 dt/ha) (tabela).

Dla rolników ważniejszy jest jednak plon handlowy bulw. W tym przypadku różnica wyniosła 36 proc. wzorca (79,9 dt/ha).    

Przy zbiorze po zakończeniu wegetacji pierwszą i ostatnią odmianę dzieliło pod względem plonu ogólnego 25 proc. wzorca (131,8 dt/), a plonu handlowego 28 proc. wzorca (139,7 dt/ha).

W obrębie odmian wczesnych dystans w plonie ogólnym wyniósł 28 proc. wzorca (150,1 dt/ha), a w plonie handlowym 31 proc. wzorca (157,8 dt/ha).

W grupie odmian średnio późnych i późnych różnice były najmniejsze, bo udział w badaniach brały tylko 3 odmiany.  Różnice w plonie ogólnym określono na 8 proc. wzorca (45,6 dt/ha). Podobnie było w plonie handlowym – 8 proc. wzorca (43,3 dt/ha).    

Tabela. Plonowanie odmian ziemniaków jadalnych w doświadczeniach PDO w 2016 r.

Odmiany

Plon ogólny, % wzorca

Plon handlowy, % wzorca

Odmiany bardzo wczesne, zbiór po 40 dniach od wschodów

Wzorzec, dt/ha

234

222

Arielle

115

117

Riviera

112

114

Impala

105

105

Denar

97

97

Viviana

95

94

Lord

94

93

Miłek

81

81

Odmiany bardzo wczesne, zbiór po zakończeniu wegetacji

Wzorzec, dt/ha

527

499

Impala

111

110

Denar

110

111

Lord

108

109

Arielle

106

108

Viviana

90

90

Riviera

89

89

Miłek

86

83

Odmiany wczesne

Wzorzec, dt/ha

536

509

Ignacy

116

117

Michalina

108

109

Gwiazda

105

105

Altesse

101

98

Madeleine

101

102

Bellarosa

96

98

Aruba

96

96

Vineta

95

96

Owacja

93

93

Gala

88

86

Odmiany średnio wczesne

Wzorzec, dt/ha

561

526

El Mundo

118

120

Laskara

106

106

Satina

105

108

Jurek

105

105

Oberon

104

98

Mazur

104

105

Tajfun

101

103

Finezja

99

97

Bogatka

89

88

Orchestra

85

85

Honorata

84

84

Odmiany średnio późne i późne

Wzorzec, dt/ha

570

541

Mondeo

104

105

Syrena

100

98

Jelly

96

97

Źródło: COBORU 2016.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement