Ministerstwo rolnictwa chce rozprawić się z bakteriozą pierścieniową ziemniaka

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
17-07-2019,14:10 Aktualizacja: 17-07-2019,17:06
A A A
W ciągu ostatnich 15 lat udało się znacząco ograniczyć występowanie bakteriozy pierścieniowej w partiach ziemniaków towarowych, wciąż jednak nie na tyle, by Polska mogła starać się o zniesienie dodatkowych unijnych wymagań związanych z wysyłką ziemniaków do pozostałych państw członkowskich. 
 
Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało „Program dla polskiego ziemniaka”, który ma pomóc w dalszym zwalczaniu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Podczas wczorajszego posiedzenia rozmawiali o nim posłowie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
ziemniaki, znakowanie ziemniaków flagą, jan krzysztof ardanowski, ministerstwo rolnictwa, Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Ziemniaki muszą być znakowane. Nowe przepisy już obowiązują

Od 26 maja - według rozporządzenia podpisanego przez ministra rolnictwa - przy sklepowych stoiskach z ziemniakami konsumenci powinni zobaczyć informację i flagę kraju, z którego pochodzą.   Na razie dotyczy to tylko ziemniaków...
Według danych resortu rolnictwa, w 2004 r. bakterią tą porażonych było ok. 23,6% partii ziemniaków towarowych, podczas gdy w sezonie 2017/2018 - 6%. Nastąpił więc istotny spadek jej występowania. Chociaż poziom porażenia tym patogenem wciąż należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Nie uwzględniając Polski, średni poziom porażenia Clavibacter michiganensis we Wspólnocie wynosi tylko 0,93%. 
 
Polska dzięki programowi także chce zejść do poziomu poniżej 5%. Zakłada on następujące działania: 
 
1) Uzyskanie profesjonalnej produkcji ziemniaka wolnej od bakterii Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus.
 
  • wprowadzenie obowiązku wysadzania ziemniaków wolnych od bakterii;
  • realizacja dopłat do powierzchni obsadzonych kwalifikowanymi sadzeniakami ziemniaka;
  • realizacja wsparcia dla gospodarstw, w których wykryto bakterię;
  • ułatwienie w zagospodarowywaniu porażonych bulw ziemniaka;
  • zapewnienie szkoleń dla rolników z „bioasekuracji fitosanitarnej”. 
 
Łódzki Rynek Hurtowy, transporty ziemniaków, kontrola ziemniaków, witd, wiorin

Ziemniaki na cenzurowanym. Służby sprawdzały transporty

Łódzcy inspektorzy transportu drogowego wspólnie z pracownikami tamtejszego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzili kontrole przemieszczania ziemniaków.   Akcja odbywała się w okolicy...
2) Eliminowanie nieprawidłowości na krajowym rynku ziemniaka.
 
  • wprowadzenie przepisów zobowiązujących do podawania kraju pochodzenia w przypadku obrotu ziemniakami oraz właściwego oznaczania młodych ziemniaków;
  • zwiększanie kar za naruszenia przepisów dotyczących produkcji i obrotu ziemniakami;
  • prowadzenie ukierunkowanych kontroli zdrowotności, znakowania i jakości w obrocie ziemniakami. 
 
3) Promocja polskiego ziemniaka na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.  
 
Program został przyjęty we wrześniu ub.r. i ma być realizowany przez 4 lata. Stąd niektóre działania zostały już wdrożone do polskiego prawodawstwa, jak chociażby dotyczące znakowania ziemniaków krajem pochodzenia, czy właściwego znakowania młodych ziemniaków, o co postulowała AGROunia. Ale niektóre zaczną obowiązywać od przyszłego roku.  
 
ziemniaki, znakowanie ziemniaków flagą, znakowanie mięsa, jan krzysztof ardanowski, ministerstwo rolnictwa

Ziemniaki będą oznaczone flagą. Mięso czeka w kolejce

Ziemniaki będą oznaczane flagami kraju, z którego pochodzą - wynika z rozporządzenia przygotowanego przez ministra rolnictwa w porozumieniu z szefem resortu zdrowia. Dokument zmieniający rozporządzenie w sprawie znakowania...
Chodzi m.in. o obowiązek wysadzania ziemniaków wolnych od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Według programu obowiązek ten obejmie producentów ziemniaków konsumpcyjnych i przemysłowych zarejestrowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w sumie ok. 47,8 tys. podmiotów. 
 
Rolnik będzie musiał zakupić kwalifikowany materiał sadzeniakowy, a jeśli będzie korzystał z innych źródeł, to przed wysadzeniem bulw jego obowiązkiem będzie ich przebadanie. W tym drugim przypadku rolnicy mają ponosić połowę kosztów badań laboratoryjnych. 
 
Stosowanie odpowiedniego materiału sadzeniakowego ma największe znaczenie w walce z rozprzestrzenianiem się bakterii. W Polsce poziom wykorzystania kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka jest relatywnie niski, wynosi ok. 18,2%. 
 
Zdecydowanie najlepsza sytuacja ma miejsce w przypadku produkcji ziemniaków przemysłowych, dla których poziom wymiany wynosi ok. 48%. Dla ziemniaków jadalnych wczesnych ok. 42%. Dla ziemniaków jadalnych konfekcjonowanych 40%. Natomiast produkcja określana jako „wielokierunkowa” cechuje się wymianą na poziomie zaledwie 7%. 
 

 

Poleć
Udostępnij