Liderzy wśród odmian skrobiowych ziemniaków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
12-11-2016,8:40 Aktualizacja: 14-11-2016,9:10
A A A

Jubilat, Pasat i Zuzanna to odmiany średnio wczesne ziemniaków dające najwyższe plon skrobi w badaniach PDO w tym roku. Z odmian średnio późnych i późnych najwyższe plony skrobi zapewniały odmiany Kuras i Inwestor.

Plon skrobi jest najważniejszą cecha użytkową w przypadku ziemniaków skrobiowych. Jest uzależniony od plonu bulw i zawartości skrobi.

Dlatego odmiana Jubilat mimo niższego plonu bulw niż odmiany Pasat i Zuzanna z większą zawartością skrobi, wyprzedziła je pod względem plonu skrobi. Natomiast odmiana Kaszub, chociaż miała największą spośród wszystkich biorących udział w badaniach PDO odmian zawartość skrobi, wypadła gorzej ze względu na najmniejszy plon bulw.

Różnica w plonie bulw pomiędzy najlepszą a najgorszą w grupie odmian średnio wczesnych wyniosła 24 proc. wzorca (115,4 dt/ha). W przypadku plonu skrobi było to 20 proc. wzorca (20,4 dt/ha), a w zawartości skrobi 2,6 proc.

Wśród odmian średnio późnych i późnych zróżnicowanie plonu bulw wynosiło 16 proc. wzorca (80,6 dt/ha), plonu skrobi 10 proc. wzorca (10,8 dt/ha) i zawartości skrobi 1,8 proc.

Tabela. Plonowanie odmian skrobiowych ziemniaków w doświadczeniach PDO w 2016 r.

Odmiany

Plon ogólny, % wzorca

Plon skrobi, % wzorca

Zawartość skrobi, %

Odmiany średnio wczesne

 

Wzorzec, dt/ha, %

481

102,2

21,3

Jubilat

106

109

21,8

Pasat

112

108

20,4

Zuzanna

110

107

20,8

Boryna

96

100

22,2

Kaszub

88

95

22,8

Harpun

97

92

20,2

Szyper

92

89

20,8

Odmiany średnio późne i późne

 

Wzorzec, dt/ha

504

107,5

21,4

Kuras

107

105

20,9

Inwestor

101

103

21,7

Pasja Pomorska

101

97

20,6

Hinga

91

95

22,4

Źródło: COBORU 2016.

Książka warta polecenia: Sygnały ziemniaka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement