Zgłoś sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytku opryskiwacza

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
20-02-2017,14:20 Aktualizacja: 23-02-2017,8:35
A A A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie przypomina, aby rolnicy którzy sprzedali, zezłomowali lub wycofali z użytku opryskiwacz jak najszybciej zgłosili ten fakt. W ten sposób można uniknąć kontroli.

Zgłoszenie to można dokonać: pocztą, faksem, droga elektroniczną lub bezpośrednio w Oddziale WIORiN. Wzór zgłoszenia jest dostępny m.in. na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi ewidencję opryskiwaczy oraz zestawienie badań sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

psor, środki ochrony roślin, ochrona środowiska, żywność, bezpieczeństwo żywności, kontrola żywności

Polacy mało wiedzą o środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło badanie, którego miało sprawdzić wiedzę Polaków na temat środków ochrony roślin. Niestety, wskaźnik poprawnych odpowiedzi na pytania wyniósł zaledwie 25 proc....

W ewidencji znajdują się również opryskiwacze, które zostały sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytku i niewykorzystywane do stosowania środków ochrony roślin.

Aktualizacja stanu ilościowego opryskiwaczy powinna zakończyć się do końca marca 2017 r.

Zgodnie z art.76 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 50) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!