Skuteczny sposób zwalczania larw omacnicy prosowianki jesienią

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | arkadiusz.artyszak@agropolska.pl
17-10-2014,13:05 Aktualizacja: 20-11-2014,13:08
A A A

Po zbiorze kukurydzy na ziarno ściernisko i resztki pożniwne trzeba dokładnie rozdrobnić, aby zniszczyć larwy omacnicy prosowianki. W ten sposób można zlikwidować ponad 90 proc. szkodników.

Omacnica prosowianka jest obecnie najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy w naszym kraju. Lokalnie może spowodować nawet całkowite zniszczenie plantacji.

Przygotowując się do przezimowania dorosłe larwy omacnicy przemieszczają się i wgryzają się do nasady łodygi i pierwszego międzywęźla kukurydzy.

To zachowanie omacnicy sprzyja mechanicznemu ich zniszczeniu. Nie ma bardziej skutecznego sposobu zwalczania tego szkodnika.

Trzeba także pamiętać, że zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, która obowiązuje od początku 2014 r. mechaniczne metody zwalczania szkodników mają pierwszeństwo przed metodami chemicznymi.

Dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych kukurydzy jest szczególnie ważne w przypadku uprawy kukurydzy w uprawie bezorkowej oraz w monokulturze.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj