Unia wprowadza nowe przepisy dotyczące nawozów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
23-05-2019,11:20 Aktualizacja: 23-05-2019,12:57
A A A
Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie, które ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania na unijny rynek nawozów mineralnych, a także wytworzonych z surowców organicznych lub wtórnych, co ma stwarzać nowe możliwości ich produkcji na dużą skalę. 
 
Dokument ten ma zastąpić rozporządzenie o nawozach z 2003 r., w którym jak argumentuje Rada, warunki udostępniania nawozów na rynku unijnym były tylko częściowo zharmonizowane i dotyczyły prawie wyłącznie "nawozów wydobywanych z ziemi lub wytworzonych chemicznie z materiałów nieorganicznych". 
 
Nowe rozporządzenie obejmie wszystkie rodzaje nawozów: mineralne, organiczne, polepszacze gleby, podłoża do upraw itd. 
 
parlament europejski, innowacyjne nawozy, nawozy z substancji organicznych, nawozy z recyklingu

Parlament stawia na innowacyjne nawozy organiczne

Parlament Europejski zatwierdził projekt nowelizacji ustawy, w myśl której będzie łatwiej sprzedawać w UE innowacyjne nawozy produkowane z substancji organicznych lub pochodzących z recyklingu. Obowiązujące przepisy dotyczące nawozów...
Zgodnie z nim, unijne produkty nawozowe noszące oznakowanie CE będą musiały spełnić pewne wymogi, aby korzystać ze swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym UE. Dotyczyć będą m.in.: obowiązkowych maksymalnych dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających, stosowania określonych kategorii składników oraz etykietowania. 
 
Rozporządzenie określa m.in. normy dotyczące nawozów uzyskiwanych z minerałów fosforanowych i zawartych w nich zanieczyszczeń, takich jak kadm. 
 
- Dzięki nowym przepisom na rynek UE będą mogły być wprowadzane tylko te nawozy, które spełniają surowe ogólnounijne wymogi co do jakości i bezpieczeństwa - skomentował Niculae Bădălău, rumuński minister gospodarki. 
 
- Zanieczyszczenia w fosforanowych produktach nawozowych, na przykład kadm, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin lub dla środowiska. Dlatego też nowe przepisy ograniczą ich zawartość w nawozach. Zwiększą też produkcję i wykorzystywanie nawozów fosforanowych o niskiej zawartości kadmu oraz nawozów organicznych, a rolnikom zajmującym się bardziej przyjazną dla środowiska uprawą zapewnią większy wybór produktów - dodał. 
 
Po podpisaniu, akt zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Jednak większość jego przepisów zacznie obowiązywać dopiero 3 lata od wejścia w życie.
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj