Parlament stawia na innowacyjne nawozy organiczne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
26-10-2017,13:00 Aktualizacja: 26-10-2017,13:22
A A A

Parlament Europejski zatwierdził projekt nowelizacji ustawy, w myśl której będzie łatwiej sprzedawać w UE innowacyjne nawozy produkowane z substancji organicznych lub pochodzących z recyklingu.

Obowiązujące przepisy dotyczące nawozów obejmują głównie konwencjonalne, zazwyczaj wydobywane w kopalniach lub produkowane chemicznie, których pozyskiwanie i produkcja są często energochłonne i charakteryzują się wysokim poziomem emisji CO2 - informuje Program Pierwszy Polskiego Radia.

glifoast, monsanto, szkodliwość glifosatu, Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Chemikaliów

Glifosat dzieli polityków. Parlament Europejski za zakazem stosowania

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą, żeby glifosat został kompletnie zakazany na terenie UE od 15 grudnia 2022 roku. Zakaz stosowania tej substancji w gospodarstwach domowych miałby zacząć obowiązywać natychmiast. Glifosat to substancja chętnie...

Zróżnicowane przepisy krajowe utrudniają ponadto producentom organicznych ich sprzedaż i stosowanie na wewnętrznym rynku UE. Projekt nowelizacji przepisów zakłada:

  • promowanie stosowania materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji nawozów celem rozwijania gospodarki w obiegu zamkniemy i zmiecenia zależność od importowanych składników pochodzących spoza UE
  • ułatwienie dostępu do rynku dla innowacyjnych nawozów organicznych, co dałoby rolnikom i konsumentom szerszy wybór i sprzyjałoby ekologicznym innowacjom
  • ustanowienie ogólnounijnych kryteriów jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla nawozów posiadających oznaczenie "CE" (tj. tych, które mogą być przedmiotem obrotu na całym jednolitym rynku UE)
  • wprowadzenie jaśniejszych wymogów w zakresie etykietowania, na przykład w odniesieniu do zawartości składników odżywczych (wzbogacających glebę)
  • pozostawienie producentom, którzy nie chcą sprzedawać swoich produktów na rynku UE, możliwości dostosowania się do przepisów krajowych (państwa członkowskie zachowają swobodę zezwalania na wprowadzanie nawozów niespełniających nowych wymogów obowiązujących w całej UE na swoje rynki krajowe).

pszencia, nawożenie, rozsiewacz

Dobrze nawozić zboża

Obecne podejście do nawożenia stawia w pierwszej kolejności wykorzystanie naturalnej żyzności gleby i puli składników pokarmowych dostępnych w gospodarstwie w postaci nawozów naturalnych i organicznych, a dopiero później, w...

Limity zawartości kadmu zostałyby natomiast obniżone z 60 mg/kg do 40 mg/kg (z 6-letnim vacatio legis, zamiast 3-letniego proponowanego przez Komisję Europejską), a następnie do 20 mg/kg (po 16 latach zamiast 12 zapisanych w projekcie KE) - informuje radiowa Jedynka.

Europosłowie chcą dłuższego vacatio legis w stosunku do proponowanego przez komisję, by umożliwić producentom dostosowanie się do nowych wymogów.

Projekt trafi teraz ponownie do parlamentarnej komisji rynku wewnętrznego w celu rozpoczęcia negocjacji z Radą Europy, gdy państwa członkowskie uzgodnią swoje stanowisko.

źródło: Program Pierwszy Polskiego Radia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj