Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
12-12-2018,6:25 Aktualizacja: 12-12-2018,6:28
A A A

Plon ogólny suchej masy najlepszej odmiany wczesnej kukurydzy na kiszonkę biorącej udział w doświadczeniach PDO w 2018 roku przekroczył 20,5 t z 1 ha.  

Średni plon ogólny suchej masy (s.m.) dla odmian wczesnych wyniósł w 2018 roku 201,5 dt/ha, gdy w 2017 roku 198,5 dt/ha. Dwa lata wcześniej było to 208,3 dt/ha, a trzy lata wcześniej 177,3 dt/ha. Zawartość s.m. w plonie ogólnym kształtowała się odpowiednio: 35,5; 34,1; 34,6 i 37,3 proc.

Najlepsza odmiana wydała większy o 4 proc. wzorca (8 dt/ha) plon ogólny s.m. od najgorszej (tabela 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ogólnego s.m. odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiany

dt/ha

Wzorzec

201,5

Najlepsza

205,5

Najgorsza

197,5

Różnica

8

Źródło: COBORU 2018.

Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym wyniosło 6 proc. wzorca (2,2 p.p.) (tabela 2).

kukurydza, sieczka, ręka

Wpływ nawożenia kukurydzy azotem na skład chemiczny zielonki i produkcję mleka

Skup mleka i mięsa stawia przed producentami coraz większe wymagania. Jedyną drogą ich spełnienia jest właściwy system żywienia i bilansowania pasz, w którym znaczący udział ma kiszonka z kukurydzy. Co najbardziej wpływa na wielkość plonu...

Tabela 2. Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiany

proc.

Wzorzec

35,5

Najlepsza

36,6

Najgorsza

34,4

Różnica

2,2

Źródło: COBORU 2018.

Wśród 6 badanych odmian w PDO znalazła się polska odmiana SM Pokusa (tabela 3).

Odmiany SY Welas i Babexx są wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA).

Tabela 3. Plon ogólny s.m. odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

Ligato

102

2

KWS Salamandra

101

3

SY Welas

100

4

LG31255

100

5

SM Pokusa

99

6

Babexx

98

Źródło: COBORU 2018.

Odmianą odznaczającą się największą zawartością s.m. w plonie ogólnym (36,6 proc.) była odmiana KWS Salamandra (tabela 4).

kukurydza, pole

Preparaty mikrobiologiczne w uprawie kukurydzy

Wzrost zainteresowania produktami biologicznymi, technologią ich stosowania, mechanizmem działania i efektywnością jest obecnie ogólnoświatowym trendem proekologicznym. Od 1 stycznia 2014 r., czyli od czasu wprowadzenia w naszym kraju...

Tabela 4. Zawartość s.m. w plonie ogólnym odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

KWS Salamandra

103

2

Ligato

101

3

Babexx

101

4

LG31255

99

5

SY Welas

98

6

SM Pokusa

97

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement