Rolnicza Siódemka, czyli aktualne wyzwania branży trzodziarskiej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
06-10-2020,10:55 Aktualizacja: 06-10-2020,10:52
A A A
Nowy i skuteczny plan walki z afrykańskim pomorem świń (ASF), czy cyfrowy system obrotu lekami i zwierzętami. To tylko dwa punkty Rolniczej Siódemki, która jest wyzwaniem dla nowego resortu rolnictwa i polskiego sektora produkcji trzody chlewnej.
 
Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG podkreśla, że wyzwania można podzielić na te konkretne i pilne, oraz te niezbędne w perspektywie długoterminowej.
 
Według ekspertów najpilniejszym wyzwanie jest walka z ASF. Jednak, aby była ona skuteczna hodowcy potrzebują nowego planu walki z tym wirusem.
 
cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena, notowania tuczników, ASF w Niemczech, Covid-19

Ceny tuczników są stabilne, ale Covid-19 może to zmienić

Cena tuczników w Niemczech kolejny tydzień pozostaje bez zmian. Tamtejsze zakłady mięsne oferują producentom tych zwierząt stawki na poziomie 1,27 euro za kg w wadze bitej ciepłej (wbc), co w przeliczeniu na polską walutę daje około 5,70 zł...
Konieczne jest skuteczne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF w populacji dzików oraz likwidacja za rekompensatą gospodarstw, które nie wprowadziły wymaganych standardów bioasekuracji.
 
Należy również poprawić biologicznego zabezpieczenia gospodarstw oraz wprowadzić reprezentantów producentów świń do sztabów kryzysowych, a także wzmocnić kadrowo i finansowo Inspekcję Weterynaryjną. 
 
Potrzebne są także rekompensaty cenowe dla producentów ze stref niebieskich oraz uwzględnienie w budżecie niezbędnych środków finansowych na walkę z wirusem ASF.
 
Rolnicza Siódemka zakłada też zniesienie barier prawnych dla zrównoważonego rozwoju sektora przez dostęp do ziemi rolniczej i utrzymanie dzierżaw z KOWR, wyznaczenie obszarów pod rozwój produkcji zwierzęcej, zniesienie wymogu posiadania 70% gruntów pod nawożenie gnojowicą, ułatwienie procedur uzyskiwania pozwoleń budowlanych, ograniczenie biurokracji i wypracowanie racjonalnych i możliwych do spełnienia zasad wdrożenia Zielonego ładu.
 
Trzeci punkt jest wdrożenie cyfrowego systemu obrotu lekami i zwierzętami oraz kontroli chorób, co umożliwi szybką wymianę danych między uczestnikami łańcucha dostaw i poprawi transparentność w łańcuchu dostaw.
 
Gobarto 500, tuczarnia, Cedrob, trzoda chlewna, otwarcie tuczarni,

Sposób na niestabilne ceny tuczników

Prowadzi gospodarstwo rodzinne, w którym od lat tuczył warchlaki pochodzące z zakupu. Wahania cen żywca i niestabilna sytuacja na rynku sprawiły, że rolnik przystąpił do programu Gobarto 500.    Tadeusz Szukała warz z żoną Aldoną...
Potrzebne są także rozwiązania, które zredukują zużycie leków i ograniczą powstawanie oporności na substancje przeciwbakteryjne.
 
Według ekspertów należy opracować nowe zasady rozliczenia za sprzedane zwierzęta przez ustalanie krajowej ceny bazowej na tydzień do przodu, klasyfikację poubojową prowadzoną przez niezależny podmiot oraz wprowadzenie do klasyfikacji nowego równania regresji uwzględniającego udoskonalone genotypy świń.
 
W wyzwaniach uwzględniono również rozpowszechnienie systemów jakościowych produkcji, które dotyczą poprawy kontroli całego procesu produkcyjnego. Należy jednocześnie wprowadzić rozwiązania wspierające poprawę dobrostanu zwierząt i ograniczyć niekorzystnego oddziaływania sektora na środowisko.
 
Poprawić ochronę klimatu oraz podnieść profesjonalizm w całym łańcuchu dostaw, a także zróżnicować oferty o produkty lokalne. 
W Rolniczej Siódemce znalazł się punkt dotyczący budowy jednolitego i współpracującego środowiska rolniczego oraz zwiększania poziomu kompetencji przez wspieranie działań integrujących, zwiększenie dostępu do najnowszej wiedzy i wprowadzenie rozwiązań promujących współpracę sektora produkcji rolnej z sektorem przetwórczym.
 
Ostatni punkt dotyczy poprawy wizerunku sektora rolnego i produkcji zwierzęcej przy wykorzystaniu kampanii informacyjnych i innych działań prezentujących produkcję rolną, w tym chów i hodowlę zwierząt.
 
Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2020

Hoduj z głową świnie:

-Jaka kukurydza dla świń?

-Sposób na niski FCR

-Nowy szczep świńskiej grypy

-Na gryzonie w chlewni

-Chlewnia na 80 loch

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2020

Hoduj z głową bydło:

-Deratyzacja w oborze

-Korzyści z matek buhajów

-Różna sposoby alkalizowania

-Z racic na wymię

-Zespół Tłustej Krowy

PRENUMERATA