Resort ma propozycje działań na rynku trzody chlewnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2015,15:15 Aktualizacja: 02-12-2015,15:36
A A A

Trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej wymaga pilnych działań bieżących oraz długofalowych. Ministerstwo rolnictwa przedstawiło swoje propozycje, które mają poprawić coraz trudniejszą sytuację producentów.

Od rolników z całego kraju napływają do resortu informacje o niskich cenach skupu żywca, jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego, płaceniu wyższych stawek zagranicznym dostawcom mimo niższej jakości sprowadzanego surowca.

Ministerstwo rolnictwa skierowało więc już w tej sprawie pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie zarzutów rolników i sprawdzenie czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i nie nastąpiła zmowa cenowa. Odpowiednie służby mają też zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca.

ceny wieprzowiny, sprzedaż wieprzowiny, eksport wieprzowiny, rynek mięsa

Wieprzowina w Polsce najtańsza od stycznia

Sto kilogramów wieprzowiny (kl. E) kosztowało średnio w październiku w Unii Europejskiej 141,97 euro. To o 3,2 proc. mniej niż we wrześniu i 1 proc. poniżej stawek sprzed roku. W pierwszych dwóch tygodniach listopada spadek cen na...

Krzysztof Jurgiel, szef resortu skierował do Phila Hogana, unijnego komisarza do spraw rolnictwa pismo, w którym podnosi kwestię szybkiej stabilizacji na rynku wieprzowiny. Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu od 4 stycznia dopłat do prywatnego przechowywania tego gatunku mięsa. Polska wnosi jednak o przyspieszenie tego terminu.

Minister rolnictwa uważa ponadto, że niezbędne jest aktywowanie refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego. Jurgiel zwraca uwagę, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywaniu powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego, gdyż w innym przypadku problem nie zostanie rozwiązany, a jedynie przesunięty w czasie.

Kolejne działania resortu rolnictwa dotyczą:

 • Zwiększenia nadzoru w zakresie kontroli jakości produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Zintensyfikowania rozmów na temat dostępu do rynków zbytu i znoszenia barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny m.in. w Azji
 • Wsparcia producentów wieprzowiny w ramach pomocy bezpośredniej
 • Zminimalizowania skutków ASF dla producentów trzody chlewnej
 • Przygotowania propozycji dotyczących rynków rolnych, w tym wieprzowiny, które będą przedstawione podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej
 • Poprawa efektywności wykorzystania funduszu promocji

W ministerstwie powstał również program odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Najważniejsze sprawy zapisano w 7 punktach:

 • Rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego
 • Uproszczenie zasad pozyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW
 • Powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazownie z NFOŚIGW
 • Utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej
 • Uruchomienie funduszu poręczeniowego (BGK) dla ubojni i przetwórni z kapitałowym udziałem rolników
 • Uruchomienie funduszu ubezpieczeń wzajemnych w zakresie rekompensat za straty w produkcji rolnej, w tym w chowie trzody chlewnej
 • Podniesienie jakości doradztwa dla rolników
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2022

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2023

Hoduj z głową bydło:

-Dobre kiszonki to tańszy opas

-Hodowla i ekonomia

-Stymulacja odporności cieląt

-Zasuszenie samo się nie zrobi

-Stado bydła w telefonie

 

PRENUMERATA