Myśliwi zapowiadają zintensyfikowane odstrzały i poszukiwania dzików

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-10-2021,8:05 Aktualizacja: 21-10-2021,8:11
A A A

Od 1 listopada br. do 31 stycznia 2022 r. w każdym obwodzie łowieckim mają odbyć się co najmniej dwa polowania zbiorowe, w trakcie których ich zarządcy i dzierżawcy będą prowadzić odstrzał dzików.

W ramach akcji zintensyfikowania odstrzału i poszukiwań martwych dzików - w przypadku polowań zbiorowych na zwierzynę drobną - koła łowieckie zobowiązane są ponadto powiększyć plan polowań o możliwość polowania na "czarnego zwierza".

polowania na terenach objętych stanem wyjątkowym, Polski Związek Łowiecki, szacowanie szkód łowieckich, MKiŚ

Nie będzie polowań na terenach objętych stanem wyjątkowym

Wbrew fałszywym doniesieniom medialnym nie brano pod uwagę jakiejkolwiek realizacji działań przy użyciu broni przez członków PZŁ na terenach objętych stanem wyjątkowym - przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zmiany w tym zakresie nie...

O "Ogólnokrajowym skoordynowanym odstrzale dzików połączonym z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków w ramach polowań zbiorowych", którego celem jest nie tylko spełnienie postulatów rolników o rozrzedzenie populacji dzików, ale również współpraca w celu zwalczania wirusa ASF, rozmawiano w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

W spotkaniu z udziałem m.in. europosłanki Andżeliki Możdżanowskiej uczestniczyli członkowie Zarządu PZŁ: łowczy krajowy Paweł Lisiak, Ewa Kraska i Damian Przestacki, członkowie zespołu interdyscyplinarnego do walki z ASF, łowczowie okręgowi z najbardziej narażonych terenów oraz zaproszeni goście - Tomasz Pilarz i Tomasz Guziak, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej.

Jak podkreślano, podczas łowów naganka i podkładacze z psami zobowiązani są do monitorowania obszaru pod kątem odnajdywania padłych dzików lub ich szczątków.

wirus asf, ognisko asf, afrykański pomór świń, ferma trzody chlewnej, zabite świnie, trzoda chlewna, bioasekuracja

ASF. Ponad 38 tysięcy świń zabitych z powodu choroby

Główny lekarz weterynarii poinformował o szczegółach 113. ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Znajdowało się w nim 51 świń. Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził 113. ognisko ASF na podstawie wyników badań...

"W przypadku ich odnalezienia należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego polowanie, który zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania informacji do właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii oraz po zakończeniu polowania przygotowania raportu o przebiegu odstrzału dzików i poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków" - wskazuje PZŁ.

Każdy łowczy okręgowy, by usprawnić proces raportowania, w każdym powiecie wyznacza osobę odpowiedzialną za zbieranie danych dotyczących skoordynowanych odstrzałów dzików połączonych z poszukiwaniem tych zwierząt lub ich szczątków w ramach wszystkich odbywających się w danym powiecie polowań zbiorowych.

Zarząd Główny PZŁ zapowiedział też podjęcie działań, by m.in. uprościć procedury związane z odstrzałem dzików i zwiększyć skuteczność akcji. Chodzi np. o włączenie się do realizacji przedsięwzięcia Lasów Państwowych, czy zapewnienie zabezpieczenia policyjnego odbywających się polowań zbiorowych, w trakcie których odbywają się skoordynowane odstrzały dzików połączone z poszukiwaniem padłych osobników lub ich szczątków.

Władze Związku chciałyby doprowadzić także do:

 • zapewnienia dostępności służb weterynaryjnych w weekendy
 • wprowadzenia jednakowych przepisów co do zasad polowań zbiorowych na terenie całego kraju
 • zdjęcia zakazów wykonywania polowań zbiorowych wydanych przez powiatowych lekarzy weterynarii
 • porozumienia co do relokacji chłodni do przechowywania tusz dzików z terenów o mniejszym zapotrzebowaniu na chłodnie na tereny o największym zapotrzebowaniu
 • możliwości zaangażowania Agencji Rezerw Strategicznych w celu przekazania środków do bioasekuracji z przeznaczeniem dla kół łowieckich
 • ujednolicenia i uproszczenia dokumentów związanych z odstrzałem sanitarnym dzików
 • uśrednienia wypłat (500 zł) za tuszę odstrzelonych dzików niezależnie od wagi, płci i wieku oraz rodzaju odstrzału
 • zmiany proporcji wypłat za tusze odstrzelonych dzików w proporcji 50 proc. dzierżawca lub zarządca – 50 proc. myśliwy dokonujący odstrzału

  Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ


   
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2022

Hoduj z głową bydło:

-Ćwicz korekcje racic

-Jak dbać o kukurydzę?

-Bolusy przeciw zaleganiu

-Opas cieląt hf

-Metoda na muchy

PRENUMERATA