ASF pod lupą NIK: duże zaniedbania weterynarii

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
27-12-2022,8:00 Aktualizacja: 27-12-2022,7:53
A A A

Najwyższa Izba Kontroli zarzuca Inspekcji Weterynaryjnej opieszałość i liczne za niedbania dotyczące działań podejmowanych na obszarach dotkniętych afrykańskim pomorem świń.

W siedzibie Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze 19 grudnia odbył się briefing prasowy, na którym przedstawiono wyniki kontroli "Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenieniu się tej choroby w stadach świń".

Działania podejmowane na obszarach dotkniętych epizootią, żeby przynosiły efekt, powinny być realizowane w sposób natychmiastowy. Tymczasem kontrola NIK ujawniła, że procedury przekazywania środków na zapobieganie i usuwanie skutków ASF są znacznie wydłużone. W konsekwencji dochodzi do naruszania zasad należytego dysponowania środkami publicznymi.

NIK, Najwyższa Izba Kontroli, ASF, zwalczanie ASF, trzoda chlewna, dziki, odstrzał dzików, redukcja populacji dzików

ASF pod lupą NIK: nieskuteczna masowa depopulacja dzików

Główne narzędzie walki z ASF czyli masowa redukcja populacji dzików nie przynosi efektów, mimo to przekazywane są na nią znaczne środki. W siedzibie Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze 19 grudnia odbył...

IW źle dysponowała środkami publicznymi

W czasie objętym kontrolą powiatowi lekarze weterynarii (PLW) zaciągali zobowiązania, choć nie dysponowali odpowiednimi środkami w planach finansowych powiatowych inspektoratów weterynarii (PIW). Wymiar finansowy stwierdzonych nieprawidłowości, w związku z takim działaniem, wyniósł ponad 4,5 mln zł.

- Na walkę z ASF przeznaczono środki w wysokości 600 mln zł. W województwach, które kontrolowaliśmy wykorzystano ok. 30% tej kwoty. Odpowiednie finansowanie zostało zapewnione, problemem było długotrwałe pozyskiwanie środków, co miało wpływ na nieprawidłowości. Działania w tym zakresie walki z epizootią muszą być podejmowane szybko, a procedowanie podejmowania pieniędzy z rezerw celowych jest długotrwałe - mówił Norbert Serafin, doradca ekonomiczny i koordynator kontroli.

Weterynaria działała opieszale

Jak wskazuje NIK, na dużą skalę, bo w 50% PIW, nie dopełniono obowiązku przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku kontroli w każdym z gospodarstw znajdujących się w strefie ustanowionej w związku z ASF.

ASF, obszar objęty ograniczeniami III, strefa czerwona, strefa różowa, Wielkopolska,

ASF. Tam zostały zlikwidowane strefy czerwone

Główny lekarz weterynarii poinformował o zniesieniu obszarów ASF w Polsce oraz uwolnieniu niektórych terenów spod restrykcji. Główny lekarz weterynarii poinformował o publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji...

W 70% PIW nie przeprowadzano też nakazanej prawem kontroli dodatkowej, nakładanej w wypadku wcześniejszego stwierdzenia nieprawidłowości. Z kolei gdy kontrole zdecydowano się przeprowadzić, dokonywano ich opieszale, niekiedy po pół roku od decyzji.

Kontrola NIK wykazała, że w blisko jednej trzeciej skontrolowanych PIW nie wydawano decyzji nakazujących usunięcie uchybień albo nakazujących zabicie lub ubój świń, nawet gdy wymagały tego przepisy ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

ASF dalej się rozprzestrzeniał

Kiedy zaś decyzje nakazujące zabicie lub ubój świń były wydawane (20% skontrolowanych PIW), podawano w nich odległe terminy ich wykonania. W efekcie dopuszczano do dalszego działania gospodarstw niespełniających zasad bioasekuracji, co powodowało wzrost ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.

W wielu sprawach, pomimo wydania decyzji o zakazie utrzymywania świń w gospodarstwie, nie podejmowano działań mających na celu sprawdzenie, czy zakaz ten jest przestrzegany albo dokonywano takiej weryfikacji po upływie bardzo długiego czasu, co w ocenie NIK, było przejawem braku rzetelności.

Dania, prosięta, import prosiąt, trzoda chlewna, pogłowie świń, maciory, wieprzowina, import prosiąt, produkty wieprzowe

Import duńskich prosiąt może być wkrótce mocno ograniczony

Sytuacja hodowców trzody chlewnej nie przedstawia się dobrze. Maleje pogłowie świń, a ponadto wkrótce rolnicy mogą mieć problem z importem duńskich prosiąt. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI...

Poza wadliwą kontrolą przestrzegania zasad bioasekuracji nierzetelnie weryfikowano liczbę odstrzelonych dzików, nagminnie nie dopełniano również obowiązku bezzwłocznego i pełnego informowania o zagrożeniu lub wystąpieniu ASF.

Wnioski po kontroli

W wyniku kontroli NIK wystosowała szereg wniosków do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii, m.in. o opracowanie skutecznych mechanizmów nadzoru nad realizacją obowiązków w zakresie kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną przez powiatowych lekarzy weterynarii.

NIK zawnioskował również o modyfikację przygotowywanych w GIW wzorów planów gotowości zwalczania ASF, by w większym stopniu spełniały uzasadnione oczekiwania i potrzeby organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA