Ustawa ma pomóc w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-11-2021,10:35 Aktualizacja: 25-11-2021,10:42
A A A

Do prac rządu trafił projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego nowe przepisy Unii Europejskiej w tej sprawie.

W związku z tym, że unijne rozporządzenie (2016/429) obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2021 r., w ministerstwie rolnictwa opracowano projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, uchylający w całości obecnie obowiązującą ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

HPAI, grypa ptaków, ognisko HPAI, Inspekcja Weterynaryjna, hodowcy drobiu, bioasekuracja, H5N1, KRD-IG

Wirus grypy ptaków zaatakował w Wielkopolsce

Główny lekarz weterynarii poinformował o stwierdzeniu 5 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 355-359 w 2021 r. Spowodował je wirus HPAI podtypu H5N1. Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że w okresie od...

"Projektowana ustawa ma zapewnić jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Konsekwencją wdrożenia tych przepisów będzie m.in. kontynuowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń, jak również rozpoczęcie gromadzenia danych zwierząt pozostałych gatunków (tj.: jeleniowatych, wielbłądowatych) oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana przepisami unijnego rozporządzenia" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Wydawanie dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie w kompetencjach związków hodowców koni uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które będą przekazywały dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego Agencji do nowych zadań, w tym bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej (np.: system TRACES) oraz z innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zdrowia zwierząt.

wirus asf, ognisko asf, afrykański pomór świń, ferma trzody chlewnej, zabite świnie, trzoda chlewna, bioasekuracja

ASF w białej strefie! Wybuchło 121. ognisko

Ognisko afrykańskiego pomoru świń zostało stwierdzone w białej strefie. Dzień po tym, jak Główny Inspektorat Weterynarii naniósł na mapę 120. dzisiaj (23 listopada) pojawiło się na niej kolejne, już 121. w tym roku. Ognisko ASF, jak...

Projektowana ustawa wprowadza ponadto przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii w drodze decyzji likwidację zwierząt nieidentyfikowalnych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

Możliwość likwidacji nieoznakowanych zwierząt będzie dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Weterynaryjnej przede wszystkim w walce z ASF. Dotychczas brak było w polskim prawie podstawy prawnej do eliminowania z produkcji zwierząt, co do których nie można było ustalić pochodzenia (z wyjątkiem bydła). Takich zgłoszeń było kilka tysięcy rocznie.

Projekt ustawy wprowadza przepisy regulujące: rejestrację siedzib stad posiadaczy zwierząt; podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną; sposób identyfikacji zwierząt, rejestrację zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierząt do jednej komputerowej bazy danych, zawierającej kompleksowe informacje nt. bydła, owiec, kóz, świń, koniowatych, jeleniowatych, wielbłądowatych oraz drobiu; zasady wydawania paszportu bydła i dokumentu identyfikacyjnego dla zwierzęcia koniowatego; zasady prowadzenia dokumentacji przez posiadaczy zwierząt lub podmioty prowadzące działalność nadzorowaną.

wścieklizna, lisy, padłe zwierzęta, koty, szczepienie psów, główny lekarz weterynarii,

Wścieklizna już nie tylko u lisów

Służby weterynaryjne poinformowały o nowych przypadkach wścieklizny w Polsce. Choroba nie tylko została wykryta u padłych lisów, ale również u kotów.    Główny lekarz weterynarii potwierdził wystąpienie 10...

Zaproponowano też rozwiązania o charakterze krajowym jak rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym i obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy wyłącznie w formie elektronicznej.

Nowe rozwiązania prawne będą dotyczyły posiadaczy zwierząt, w gospodarstwach których znajduje się (według stanu na koniec stycznia 2021 r.) 333 781 stad bydła, 9 257 stad kóz, 9 794 stad owiec oraz 102 657 stad świń. Natomiast (według stanu na 30.06.2021) ponad 105 tys. osób jest właścicielami ok. 324,7 tys. koni.

Budowa systemu informatycznego w ARMiR wyniesie: 34 mln zł, w tym w 2022 roku: 24 mln zł i zostanie pokryta ze środków ARiMR.

Autorzy projektu zaproponowali długi okres vacatio legis (do dnia 31 grudnia 2024 r.), jak tłumaczą - ma to umożliwić zaznajomienie się z nowym prawem oraz dokonanie odpowiednich działań adaptacyjnych pozwalających na realizację przez posiadaczy zwierząt przepisów ustawy.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2022

Hoduj z głową świnie:

-Tuczniki drożeją

-Okres jałowienia loch

-Dobrostan prosiąt ssących

-Biodostępność mineralnych

-Temat ASF wciąż aktualny

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2022

Hoduj z głową bydło:

-Postaw na dobrostan

-Dobre kiszonki to obowiązek

-Przygotować cielęta do opasu

-Suchy TMR w odchowie cieląt

-Czopy dostrzykowe

PRENUMERATA