Ukraińscy weterynarze w polskich gospodarstwach? Jest stanowisko samorządu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-04-2022,10:30 Aktualizacja: 11-04-2022,10:35
A A A

Lekarze weterynarii z Ukrainy muszą w znaczącym zakresie uzupełniać swoje wykształcenie - wskazuje Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna. W jej ocenie mogą na początek zatrudniać się w lecznicach w charakterze personelu pomocniczego.  

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przyjęła stanowisko w sprawie wprowadzenia specjalnych ułatwień w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy weterynarii z Ukrainy.

bezpieczeństwo żywnościowe Polski, Henryk Kowalczyk, wojna w Ukrainie, ceny nawozów

Wojna w Ukrainie wyzwaniem dla rolnictwa

Wojna w Ukrainie może oznaczać załamanie eksportu zbóż z tego kraju, nieobsiewanie pól, a to może skutkować nawet głodem w rejonach takich jak Afryka Północna czy Bliski Wschód - mówił w Białymstoku Henryk...

Samorząd lekarzy weterynarii zwraca uwagę, że obecnie proces uzyskiwania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli Ukrainy wygląda podobnie do tego, który przechodzą obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski.

"Odmienności polegają w zasadzie jedynie na tym, że osoby takie zmuszone są nostryfikować dyplom i zdać egzamin ze znajomości języka polskiego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Przy czym wypada zauważyć, iż w przypadku gdy dany obywatel Ukrainy ukończył studia magisterskie na kierunku weterynaria w języku polskim, prowadzone przez polską szkołę wyższą, nie będzie potrzebował nostryfikacji dyplomu i będzie zwolniony z egzaminu ze znajomości języka polskiego. W takiej sytuacji jego droga do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii będzie wyglądała tak, jak droga obywatela Polski" - wskazuje KRL-W.

Jednocześnie podkreśla, że kwalifikacje lekarzy weterynarii z Ukrainy, którzy w tym kraju ukończyli studia wyższe, nie odpowiadają w pełni wymaganiom obowiązującym na terenie UE, w tym szczególnie w zakresie Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego.

Inspekcja Weterynaryjna, sejmowa komisja rolnictwa, Dorota Niedziela, Lech Kołakowski

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej mają więcej zarabiać

Średnio o ok. 1,2 tys. zł od lipca mają zostać podniesione płace pracowników Inspekcji Weterynaryjnej - zapowiedział Krystian Popławski, dyrektor w resorcie rolnictwa. Sejmowa komisja rolnictwa dyskutowała na temat informacji Najwyższej Izby...

"Informują o tym pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów medycyny weterynaryjnej, którzy przeprowadzają egzaminy nostryfikacyjne z poszczególnych dziedzin medycyny weterynaryjnej. W związku z powyższym lekarze weterynarii z Ukrainy muszą w znaczącym zakresie uzupełniać swoje wykształcenie w ramach procesu uznawania posiadanego przez nich dyplomu za równoważny dokumentom wymienionym w wykazie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich" - zaznacza KRL-W.

Dlatego według niej nie sposób wprowadzić ułatwień w dostępie do zawodu lekarza weterynarii dla obywateli Ukrainy, którzy ukończyli studia na tamtejszych uczelniach. Ich kwalifikacje nie są tożsame z posiadanymi przez lekarzy weterynarii z państw UE.

"W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lekarze weterynarii z Ukrainy mogą - i tak się często dzieje - uzyskać zatrudnienie w zakładach leczniczych dla zwierząt w charakterze personelu pomocniczego i w trakcie tego zatrudnienia starać się w trybie przewidzianym przez aktualnie obowiązujące przepisy krajowe o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii" - czytamy w stanowisku.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2022

Hoduj z głową świnie:

-Tuczniki drożeją

-Okres jałowienia loch

-Dobrostan prosiąt ssących

-Biodostępność mineralnych

-Temat ASF wciąż aktualny

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2022

Hoduj z głową bydło:

-Postaw na dobrostan

-Dobre kiszonki to obowiązek

-Przygotować cielęta do opasu

-Suchy TMR w odchowie cieląt

-Czopy dostrzykowe

PRENUMERATA