Sprawy hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich będą uregulowane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-01-2019,14:30 Aktualizacja: 16-01-2019,14:38
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, który kompleksowo reguluje kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.

Dokument przygotował resort rolnictwa. W projekcie noweli przewidziano rozwiązania, które zapewnią prawidłowe stosowanie unijnego rozporządzenia (2016/1012) w sprawie hodowli zwierząt - poinformowało Centrum Informacyjne.

ustawa o ochronie zdrowia zwierząt, sejmowa komisja rolnictwa, jarosław sachajko, ryszard zarudzki

Poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt odrzucony

Sejmowa komisja rolnictwa odrzuciła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podpisany przez posłów PSL. Jarosław Sachajko (Kukiz'15), szef komisji przypomniał, że...

"Nowe rozwiązania przewidują w odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak: bydło, świnie, owce, kozy i koniowate - wyeliminowanie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych" - czytamy w komunikacie.

Projekt wskazuje organy i instytucje, którym w Polsce przysługiwać będą uprawnienia i kompetencje, m.in. dotyczące nadzoru i kontroli.

Minister rolnictwa będzie mógł, np. uznawać organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń - za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, a kontrole urzędowe będzie przeprowadzać Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

ustawa o ochronie zwierząt, rosja, duma państwowa, odławianie bezdomnych zwierząt

Po ośmiu latach przyjęto ustawę o ochronie zwierząt

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w trzecim, ostatnim, czytaniu ustawę o ochronie praw zwierząt. Projekt dokumentu, który m.in. zabrania odstrzału bezdomnych zwierząt, przedłożono parlamentowi osiem lat temu. W pierwszym czytaniu dokument...

Zgodnie z postulatami hodowców alpak i jedwabników morwowych, rozszerzona zostanie lista zwierząt gospodarskich o te zwierzęta, aby umożliwić prowadzenie hodowli tych gatunków w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich.

Nowe przepisy przewidują możliwość udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich, zgodnie z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa w rolnictwie.

Projektowana nowela ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przestanie obowiązywać ustawa z 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2020

Hoduj z głową świnie:

-Jaka kukurydza dla świń?

-Sposób na niski FCR

-Nowy szczep świńskiej grypy

-Na gryzonie w chlewni

-Chlewnia na 80 loch

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2020

Hoduj z głową bydło:

-Wysokie przyrosty się opłacają

-Młóto browarniane dla opasów

-500+ dla krowy

-Co na początek laktacji?

-Schorzenia racic w praktyce

PRENUMERATA