Poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt odrzucony

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-01-2019,15:15 Aktualizacja: 15-01-2019,15:19
A A A

Sejmowa komisja rolnictwa odrzuciła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podpisany przez posłów PSL.

Jarosław Sachajko (Kukiz'15), szef komisji przypomniał, że posłowie zajmowali się już projektem we wrześniu 2018 r., jednak wówczas nie było opinii rządu do niego.

ustawa o ochronie zwierząt, rosja, duma państwowa, odławianie bezdomnych zwierząt

Po ośmiu latach przyjęto ustawę o ochronie zwierząt

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w trzecim, ostatnim, czytaniu ustawę o ochronie praw zwierząt. Projekt dokumentu, który m.in. zabrania odstrzału bezdomnych zwierząt, przedłożono parlamentowi osiem lat temu. W pierwszym czytaniu dokument...

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa poinformował, że rząd negatywnie zaopiniował projekt ustawy ludowców. Za odrzucaniem dokumentu opowiedziały się także izby rolnicze. Poseł Robert Telus (PiS) zauważył, że propozycje PSL zostały już zrealizowane w innych ustawach.

Na posiedzeniu nie było żadnego stronnictwa.

Projekt PSL zakłada, że "minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na uwadze zapobieganie zagrożeniu wystąpienia lub rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej zwierząt, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaj środków (...) za realizację których posiadaczowi zwierząt przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot faktycznie poniesionych kosztów".
 
Chodzi o zwrot poniesionych kosztów na realizację zadań dotyczących bioasekuracji w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie