Producenci rolni chcą wykreślenia zakazu stosowania pasz GMO

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-09-2020,10:05 Aktualizacja: 11-09-2020,10:10
A A A

Organizacje hodowców zwierząt apelują do ministra rolnictwa o wykreślenie zakazu stosowania pasz GMO z polskiego prawa - poinformowała Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Można karmić nimi zwierzęta tylko do końca roku.

Przepisy dotyczące zakazu stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych zostały uchwalone w 2006 r., ale ówczesny rząd zapisał w ustawie dwuletnie vacatio legis, aby hodowcy bydła i trzody chlewnej mieli czas na przestawienie się na skarmianie zwierząt paszami non-GMO.

rasa puławska, tucz bez GMO, rasa zachowawcza, trzoda chlewna

Tuczy puławską bez GMO

Puławska posiada szerokie szynki, uwypuklone ku tyłowi. Mięso tej rasy ma dużą zawartość tłuszczu śródmięśniowego, co polepsza jego smak, zapach i kruchość.   Roman Kieca z miejscowości Paryż w woj. kujawsko-pomorskim hodowlą rasy...

Okazało się jednak, że hodowla bez pasz GMO jest niemożliwa. W efekcie ministrowie rolnictwa przedłużali okres, w którym zakaz nie obowiązywał. W efekcie nie wszedł w życie w 2008 r., 2013 r., 2017 r.

W 2019 r. znowu uchwalono moratorium, które obowiązuje tylko do końca tego roku. Jeżeli rząd, czy Sejm nie zdecydują się na ponowne zawieszenie tego przepisu, to od 1 stycznia 2021 r. zwierząt nie będzie można karmić paszami GMO.

Powodem przesuwania wejścia w życie tego zakazu był brak samowystarczalności pod względem zapewnienia krajowego białka do żywienia zwierząt. Kolejnym argumentem było to, że soja jest najlepiej przyswajalnym białkiem roślinnym w żywieniu zwierząt.

Zdaniem organizacji hodowców zwierząt skupionych w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, zakaz stosowania pasz należałoby całkowicie wykreślić z ustawy, zamiast ponownie przedłużać jego wejście w życie.

tucz bez GMO, rodzime rasy, trzoda chlewna, Produkt Polski, opłacalność tuczu

Tucz bez GMO się opłaca?

Żywienie trzody chlewnej bez stosowania komponentów GMO nadal cieszy się małą popularnością w Polsce. Jednak pewna część hodowców widzi w tym swoją przyszłość.   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie...

W opinii Jerzego Wierzbickiego, prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, postulat zniesienia zakazu wydaje się konsekwencją działań, które podjął wcześniej minister Jan Krzysztof Ardanowski, regulując kwestię dobrowolnego znakowania produktów GMO w Polsce.

- Ustawa z 2019 r. daje konsumentom możliwość świadomego decydowania, czy kupować towary wyprodukowane na bazie GMO, czy non-GMO. Ten kierunek zmian w prawie jest nie tylko w interesie konsumentów, ale także w producentów rolnych, którzy będą mogli konkurować na równych zasadach z rolnikami z innych krajów UE - argumentuje.

- Doszliśmy do wniosku, że to jest świetny moment, aby ten zakaz skreślić jako niepotrzebny i bezprzedmiotowy. Ustawa o dobrowolnym znakowania GMO rozwiązuje problem i porządkuje sytuację na rynku - zaznaczył Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Resort rolnictwa, chcąc przynajmniej częściowo uniezależnić się od importu śruty sojowej, był inicjatorem ustanowienia wieloletniego programu badawczego pozyskania krajowego białka, który był realizowany w latach 2011-2015, a następnie przez kolejny rząd przedłużony do 2020 r.

Według szacunków ekspertów z 2018 r. udział śruty sojowej w pokryciu zapotrzebowania na białko paszowe w Polsce wynosi ok. 62 proc.; 23 proc. białka pochodzi z komponentów rzepakowych, ok. 7,5 proc. ze śruty słonecznikowej, a tylko 6,5 proc. stanowi białko nasion roślin strączkowych.

W 2019 r. Polska sprowadziła ok. 2,5 mln ton modyfikowanej genetycznie śruty sojowej, głównie z Ameryki Południowej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2021

Hoduj z głową bydło:

-Zaburzenia rozrodu

-Na dobry start

-Inwestuje w kolejne roboty

-Monitoring kiszonek

-Krowy lubią czochradła

 

PRENUMERATA