Lista zwierząt gospodarskich zostanie rozszerzona

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2019,15:00 Aktualizacja: 15-03-2019,15:10
A A A

Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu noweli o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich i skierował do dalszych prac w komisji rolnictwa. Komisja ma przedstawić sprawozdanie do 7 maja.

Za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy głosowało 29 posłów, przeciw było 385, a od głosu wstrzymało się 2 parlamentarzystów.

leczenie zwierząt, nik, niebezpieczne leki, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektor Farmaceutyczny

NIK alarmuje. Niebezpieczne środki w leczeniu zwierząt są poza kontrolą

Produkty zawierające substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe, które stosowane są w leczeniu zwierząt poza jakąkolwiek kontrolą - alarmuje w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie NIK, jest luka w systemie nadzoru...

- Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt ustawy do komisji rolnictwa i rozwoju wsi w celu rozpatrzenia - tłumaczył w piątek podczas prac nad regulacją marszałek Marek Kuchciński.

Projekt noweli ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ma kompleksowo regulować kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.

W projektowanych przepisach, które przygotował resort rolnictwa, przewidziano rozwiązania, które mają zapewnić "prawidłowe stosowanie unijnego rozporządzenia (2016/1012) w sprawie hodowli zwierząt".

"Nowe rozwiązania przewidują w odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak: bydło, świnie, owce, kozy i koniowate - wyeliminowanie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych" - wyjaśniono w komunikacie po przyjęciu noweli projektu przez rząd.

ustawa o ochronie zwierząt, odbieranie zwierząt, zwierzęta gospodarskie, krir, krajowa rada izb rolniczych

Ustawa daje nieograniczoną możliwość odbierania zwierząt. KRIR protestuje

Zdaniem KRIR należy odrzucić projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Organizacjom społecznym dają bowiem praktycznie nieograniczone możliwości odbierania zwierząt pod pretekstem ochrony ich praw. W...

Projekt wskazuje organy i instytucje, którym w Polsce przysługiwać będą uprawnienia i kompetencje, m.in. dotyczące nadzoru i kontroli. Minister rolnictwa będzie mógł np. uznawać organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń – za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, a kontrole urzędowe będzie przeprowadzać Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Zgodnie z postulatami hodowców alpak i jedwabników morwowych, rozszerzona zostanie lista zwierząt gospodarskich o te zwierzęta, aby umożliwić prowadzenie hodowli tych gatunków w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich.

Nowe przepisy przewidują możliwość udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich, zgodnie z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa w rolnictwie.

Projektowana nowela ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przestanie obowiązywać ustawa z 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
 



Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pięć kroków do sukcesu

-Dzięki dywersyfikacji nadal tuczy

-Audyt rzeźniany 

-ASF znów w natarciu

-Biogazownie - zasada działania

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2023

Hoduj z głową bydło:

-Białogrzbiete to spokojna rasa

-Detoksykanty zabezpieczają

-Tajemnice rekordowej produkcji 

-Ubój na pastwisku bez stresu

 

PRENUMERATA