Ustawa daje nieograniczoną możliwość odbierania zwierząt. KRIR protestuje

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-03-2019,8:50 Aktualizacja: 04-03-2019,11:31
A A A

Zdaniem KRIR należy odrzucić projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Organizacjom społecznym dają bowiem praktycznie nieograniczone możliwości odbierania zwierząt pod pretekstem ochrony ich praw.

W uwagach przesłanych do poselskiego projektu ustawy rolniczy samorząd zauważa, że zgodnie z intencją projektodawców większość proponowanych zmian ma za zadanie poprawę dobrostanu i warunków utrzymywania psów i kotów.

ustawa o ochronie zdrowia zwierząt, sejmowa komisja rolnictwa, jarosław sachajko, ryszard zarudzki

Poselski projekt ustawy o ochronie zwierząt odrzucony

Sejmowa komisja rolnictwa odrzuciła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podpisany przez posłów PSL. Jarosław Sachajko (Kukiz'15), szef komisji przypomniał, że...

Wprowadzane zmiany obejmują również zwierzęta gospodarskie. Według Krajowej Rady Izb Rolniczych, wiele przepisów doprowadzi do sytuacji konfliktowych i nadinterpretacji prawa.

Na przykład wprowadzenie przepisu "utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami lub opadami atmosferycznymi" - oczywiście w kontekście szykanowania hodowli - spowoduje, że zostanie ograniczona możliwość utrzymywania zwierząt w systemie otwartym (w tym w rezerwatowym).

Taki system jest dopuszczalny szczególnie w chowie koni rasy huculskiej oraz bydła mięsnego. A proponowana zmiana narzuci obowiązek budowy dodatkowych pomieszczeń gospodarskich, co spowoduje wzrost kosztów utrzymywania zwierząt, bez gwarancji poprawy warunków ich dobrostanu.

Inny problem, na który zwraca uwaga KRIR, jest taki, że obecne przepisy pozwalają na przekazanie zwierzęcia gospodarskiego jedynie gospodarstwu rolnemu, które musi spełniać wymagania określone w przepisach weterynaryjnych i podlega kontroli urzędowego lekarza weterynarii.

kontrola stad zwierząt, arimr, inspekcja weterynaryjna, nielegalny ubój bydła, ostrów mazowiecka

Stada zwierząt są na bieżąco kontrolowane. ARiMR zapewnia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich (IRZ), systematycznie kontroluje stada m.in. bydła i prowadzi wyjaśnienia w przypadku ujawnienia nieprawidłowości. Na nieprawidłowości w...

Natomiast "proponowane przepisy dopuszczają możliwość przekazania takich zwierząt również organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, nieprecyzując, czy i jakie wymagania powinna spełniać taka organizacja, wobec czego samorząd rolniczy wyraził stanowczy sprzeciw".

Jeden z nowych przepisów ma brzmieć: "W przypadku wskazanym w ustępie 3, na żądanie upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, policja lub straż gminna zapewnia asystę przy odbiorze zwierzęcia. Policji, straży gminnej lub przedstawicielowi organizacji społecznej w asyście policji lub straży gminnej przysługuje prawo wejścia na teren prywatnej posesji bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela".

Zdaniem rolniczego samorządu da to organizacjom społecznym praktycznie nieograniczone możliwości odbierania zwierząt pod pretekstem ochrony ich praw.

"W praktyce taka zmiana oznacza, że przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli podejmować decyzje o odbiorze zwierząt właścicielowi w przypadkach, gdy ich zdaniem, życie bądź zdrowie tych zwierząt jest zagrożone. Naszym zdaniem taki przepis przyznaje nadmierne uprawnienia organizacjom proekologicznym, często nieposiadającym wystarczającej wiedzy w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, co może prowadzić do nadużywania i nadinterpretacji zapisów ustawy i bezprawnego odbierania zwierząt ich właścicielom" - wskazują izby.
 Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA