KRIR stanowczo protestuje w sprawie ustawy odorowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-07-2021,15:20 Aktualizacja: 09-07-2021,14:20
A A A

Kolejna próba niszczenia produkcji zwierzęcej w Polsce – tak Krajowa Rada Izb Rolniczych ocenia nową wersję projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Stanowczy protest w sprawie zaproponowanych przepisów KRIR wystosowała do ministra klimatu i środowiska oraz do wiadomości - do prezydenta RP, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra rolnictwa i szefów klubów parlamentarnych.

Podkreśla, iż projekt ustawy nie został jej przesłany do konsultacji społecznych, mimo że  zgodnie z art. 45 ustawy o izbach rolniczych "organy administracji rządowej zasięgają opinii KRIR o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych". Ponadto niezrozumiałym jest dla samorządu rolniczego fakt objęcia projektem tylko sektora rolnego, a przecież uciążliwe zapachy unoszą się również z biogazowni, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci, instalacji przetwarzające śmieci itp.

ustawa odorowa, uciążliwość zapachowa, związek gmin wiejskich

Gminy wiejskie oceniły ustawę odorową. Są uwagi

Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska wiejskiego i jest znaczne lepszy i dopracowany niż projekt z marca 2019 r. - pisze Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. ZGW RP wydał opinię do...
Izby protestują m.in. przeciwko przewidzianemu w projekcie łączeniu liczby DJP sąsiadujących gospodarstw. Spowoduje to nie tylko zahamowanie ich rozwoju, ale również nieprozumienia sąsiedzkie, gdy rozwój gospodarstwa sąsiada rolnika-hodowcy zwierząt zahamuje rozwój drugiego gospodarstwa. 

"Samorząd rolniczy zwraca uwagę, że w myśl Konstytucji RP gospodarstwa rodzinne stanowią podstawę ustroju rolnego RP i sprzyjają zapewnieniu właściwego zagospodarowania ziemi rolnej, bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i wspierają zrównoważone rolnictwo prowadzone w zgodzie z wymogami ochrony środowiska. Spełnienie wymogów przepisów zawartych w ustawie zahamuje rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych, spowoduje spadek opłacalności w gospodarstwach rolnych, a w konsekwencji spowoduje powolną likwidację produkcji zwierzęcej w Polsce" - przestrzega KRIR.

Przypomina wielokrotne zwracanie uwagi na problemy stwarzane przez ludzi z miasta, którzy przeprowadzili się na wieś. Dlatego w ocenie izb należy przede wszystkim ustanowić przepisy zabezpieczające przed ograniczaniem możliwości rozwoju gospodarstw rolnych.

"Należy zdecydowanie stwierdzić, że wejście w życie przepisów omawianej ustawy będzie miało nieodwracalny wpływ na sytuację finansową wielu rodzin rolniczych (produkcja zwierzęca wpływa na opłacalność prowadzenia gospodarstw rolnych), zburzy plany poszerzenia działalności, a w konsekwencji zmusi do migracji ze wsi i spowoduje spadek liczby rodzinnych gospodarstw opierających się na produkcji zwierzęcej. A nie jest łatwo powrócić do zaprzestanej produkcji zwierzęcej. Zmniejszy się liczba zwierząt hodowanych w Polsce, a niszę produktów zwierzęcych będą wypełniać sprowadzane z zagranicy. Przepisy ustawy narażą rolników na wzrost kosztów inwestycji oraz pogorszą stan i tak trudnej pracy w gospodarstwie, a także spowodują zwiększenie kosztów produkcji" - pisze KRIR.

Jak podkreśla, mając to wszystko na uwadze oraz dodatkowo fakt, iż tereny wokół budynków inwentarskich zazwyczaj są w bardzo korzystnej cenie, należy ustanowić przepisy stanowiące, iż nie można sytuować nowych budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej bez wyrażenia zgody na prowadzoną wokół produkcję rolniczą.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA