Gminy wiejskie oceniły ustawę odorową. Są uwagi

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-06-2021,9:25 Aktualizacja: 24-06-2021,9:28
A A A

Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska wiejskiego i jest znaczne lepszy i dopracowany niż projekt z marca 2019 r. - pisze Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

ZGW RP wydał opinię do projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

wieś, zapach, hałas,  mieszkańcy miast, zwierzęta hodowlane, FBZPR, hodowla zwierząt, bydło, drób, trzoda chlewna

Zapach wsi pod ochroną? To dobry pomysł

Minister rolnictwa chce podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą określenia i ochrony sensorycznego dziedzictwa wsi. Podobne rozwiązania przyjął niedawno parlament francuski. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych popiera...

"Przedstawione propozycje uważamy za racjonalne i mogące wpłynąć na eliminację uciążliwości zapachowej, pod warunkiem zastosowania równolegle właściwych technologii w zakresie utrzymywania zwierząt, utylizacji odchodów oraz żywienia. Możliwością rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej jest określenie przede wszystkim minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może potencjalnie powodować uciążliwość zapachową" - czytamy w opinii.

Według Związku, projekt wymaga jeszcze doprecyzowania w zakresie parametrów odległościowych w powiązaniu z liczbą Dużych Jednostek Przeliczeniowych.

W jego ocenie, określenie minimalnych odległości, które należy zachować przy planowanej lokalizacji obiektów od zabudowy mieszkaniowej albo zabudowy o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych, granica uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin, jest właściwym kierunkiem prowadzącym do spełnienia zakładanych założeń.

chlewnia, pozwolenia na budowę, trzoda chlewna, projekt ustawy

Projekt ustawy o uciążliwości zapachowej do poprawki

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej (KZP-PTCH) ma zastrzeżenia do projektu ustawy o uciążliwości zapachowej. Zdaniem ekspertów ten w proponowanym kształcie stanowi przejaw ustawowego i faktycznego...

"O to ZGWRP wcześniej zabiegał, wskazując, że proponowane działanie polegające na określeniu minimalnej odległości planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa musi przede wszystkim być proporcjonalne do zamierzonego celu, jakim jest ograniczenie uciążliwości zapachowej powodowanej przez chów lub hodowlę zwierząt. Dlatego też uważamy za konieczne uzupełnienie zapisów określających parametr odległościowy o jeszcze jedną determinantę, która może okazać się kluczowa w spełnieniu założeń planowanej regulacji" - wskazują gminy wiejskie.

Proponują, by w przepisie określającym minimalną odległość w odniesieniu do sumowania liczby DJP planowanego przedsięwzięcia, zastosować liczbę DJP istniejącego oraz projektowanego przedsięwzięcia w liczbie nie mniejszej niż 25 DJP.

Wprowadzenie tego zapisu spowoduje zdaniem Związku znaczne ograniczenie możliwości przekroczenia limitu 210 DJP w stosunku do parametru odległościowego zapewniającego barierę ochronną przed uciążliwością zapachową.

ZGW RP proponuje również usunięcie zapisów dotyczących odstępstw dotyczących uzyskiwania zgód właścicielskich dla lokalizacji planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania odorów.

"Propozycja zawarta w projekcie, oprócz możliwość zaistnienia niepotrzebnej presji zainteresowanych stron względem siebie, wprowadza szereg niepotrzebnych i trudnych zarówno w uzyskaniu, jak i wygaśnięciu zgody właścicielskiej, czynności. W konsekwencji może to prowadzić do powstawania bariery prawnej utrudniającej obrót nieruchomościami w odległościach opisanych w projekcie ustawy" - zwraca uwagę Związek.
 Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pięć kroków do sukcesu

-Dzięki dywersyfikacji nadal tuczy

-Audyt rzeźniany 

-ASF znów w natarciu

-Biogazownie - zasada działania

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2023

Hoduj z głową bydło:

-Białogrzbiete to spokojna rasa

-Detoksykanty zabezpieczają

-Tajemnice rekordowej produkcji 

-Ubój na pastwisku bez stresu

 

PRENUMERATA