Salmonella u kur niosek będzie dalej zwalczana

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-01-2022,14:40 Aktualizacja: 07-01-2022,14:49
A A A

Wdrożenie krajowego programu zwalczania salmonelli u kur niosek w 2022 r. - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do prac rządowych. Jego celem jest ograniczenie występowania tej bakterii u drobiu, a tym samym zapobieganie zakażeniu się ludzi.

Chodzi o "Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na 2022 rok, który jest kontynuacją programu prowadzonego w poprzednich latach.

salmonella, wsparcie dla rolników, drób, bydło, świnie

Rolnicy dostaną wsparcie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą

Producent rolny, który posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka szkód spowodowanych salmonellą i poniesie straty z powodu jej wystąpienia będzie mógł otrzymać pomoc - przewiduje projekt rozporządzenia...

Do zakażenia dochodzi najczęściej przez spożywanie skażonych produktów pochodzenia zwierzęcego, między innymi jaj i produktów jajecznych oraz mięsa i przetworów mięsnych, w tym drobiowych. Według wstępnych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, w 2020 r. zanotowano w Polsce 5485 przypadków zatruć pokarmowych u ludzi spowodowanych pałeczkami Salmonella.

Program będzie realizowany w całej Polsce. "Zgodnie z założeniami programu w 2022 r. na 2 422 stada przewidziane do zbadania przyjmuje się, że nie więcej niż 62 stada niosek będzie zakażonych serotypem Salmonella objętym programem" - napisano w uzasadnieniu.

Realizacja krajowych programów zwalczania salmonelli u kur niosek w kraju rozpoczęła się w 2008 r., kiedy 9,36 proc. stad dorosłych kur niosek było zarażonych tą bakterią. W 2020 r. takich stad było 2,81 proc.

Docelowo odsetek stad z dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych ma być zredukowany do 2 proc. lub poniżej tej wartości.

Salmonella na skorupkach jaj, Główny Inspektorat Sanitarny, Salmonella Enteritidis, Mazowsze

GIS ponownie ostrzega przed salmonellą w partii jajek

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o stwierdzeniu obecności pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj oraz w ich treści. Komunikat GIS dotyczy partii jaj od producenta z Mazowsza. Chodzi o produkt: 10 Świeżych jaj z...

Zwalczaniem salmonelli zajmują się Inspekcja Weterynaryjna na czele z Głównym Lekarzem Weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii oraz powiatowi lekarze weterynarii. Obecnie funkcjonuje 16 wojewódzkich inspektoratów weterynarii i 305 powiatowych inspektoratów weterynarii.

Realizacja programu polega na pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych przeprowadzanych z inicjatywy podmiotu oraz badań urzędowych, w przypadku wykrycia salmonelii na unieszkodliwienie zwłok wszystkich sztuk drobiu padłego i zabitego, jaj czy skażonych pasz.

Hodowcy muszą stosować przepisy dotyczące zachowania higieny. M.in. w gospodarstwie utrzymującym drób powinny znajdować się wydzielone miejsca do składowania środków odkażających, obornika, przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, odzieży i obuwia przeznaczonego tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie. Także drób powinien być utrzymywany w odpowiednich warunkach, przy zapewnieniu właściwej temperatury, wilgotności, wymiany powietrza, dostępu światła oraz prawidłowej obsady kurnika.

Szacunkowe koszty realizacji programu w 2022 r. wyniosą 922,7 tys. zł. Polska wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie programu ze środków UE w odniesieniu do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych, czyli do kwoty 626 tys. zł.

Program stosuje się od 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenie zaś wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2022

Hoduj z głową bydło:

-Ćwicz korekcje racic

-Jak dbać o kukurydzę?

-Bolusy przeciw zaleganiu

-Opas cieląt hf

-Metoda na muchy

PRENUMERATA