Rolnicy dostaną wsparcie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-01-2022,13:35 Aktualizacja: 04-01-2022,13:38
A A A

Producent rolny, który posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka szkód spowodowanych salmonellą i poniesie straty z powodu jej wystąpienia będzie mógł otrzymać pomoc - przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa.

Chodzi o rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zarządzanie ryzykiem" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który został przekazany do prac rządowych.

Salmonella na skorupkach jaj, Główny Inspektorat Sanitarny, Salmonella Enteritidis, Mazowsze

GIS ponownie ostrzega przed salmonellą w partii jajek

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o stwierdzeniu obecności pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj oraz w ich treści. Komunikat GIS dotyczy partii jaj od producenta z Mazowsza. Chodzi o produkt: 10 Świeżych jaj z...

Jak napisano w uzasadnieniu, zakres spraw będących przedmiotem projektu rozporządzenia nie był dotychczas regulowany. Przesłanką do jego przygotowania jest zgoda Komisji Europejskiej na zmianę zakresu PROW 2014–2020.

W projekcie rozporządzenia zaplanowano pomoc dla producenta rolnego w formie refundacji 70 proc. składki ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wynoszące powyżej 20 proc. sumy ubezpieczenia, jeżeli dopłaty do składek nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych oraz suma ubezpieczenia nie jest większa od średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z poprzednich trzech lat.

Średnia roczna produkcja jest ustalana na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji zwierzęcej w gospodarstwie.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, GUS, IERiGŻ

Ubezpieczenia upraw i zwierząt. Sprawdź nowe sumy maksymalne

W konsultacjach społecznych jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r. I tak, w przyszłym roku maksymalne sumy...

Pomoc może być przyznana producentowi rolnemu, który ubezpieczy od strat dochodów spowodowanych salmonellą: co najmniej 1000 szt. kurcząt rzeźnych lub gęsi rzeźnych, lub indyków rzeźnych, lub drobiu nieśnego, lub co najmniej 4 krowy, lub co najmniej 14 świń.

Preferencyjnym ubezpieczeniem nie będzie objęty chów kaczek, ze względu na ich niezachorowalność na tę chorobę.

Zdaniem ministerstwa rolnictwa, wymogi w zakresie bioasekuracji stawiane przez zakłady ubezpieczeń producentom umożliwią zmniejszenie zagrożenia wystąpienia choroby. Jednoczenie zastosowanie dopłat do składek ubezpieczeniowych zachęci producentów do korzystania z tego rodzaju instrumentu wsparcia.

Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR w terminie 14 dni od dnia wydania przez kierownika biura powiatowego Agencji decyzji o przyznaniu pomocy na rachunek producenta rolnego. Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane przez prezesa ARiMR dwa razy w roku na 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków na stronie internetowej Agencji.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2022

Hoduj z głową bydło:

-Produkuj mleko A2

-Jakie buhaje A2A2?

-Separat na legowiskach

-Lizawki-niezbędny dodatek?

-Rozród stada jak w zegarku

 

PRENUMERATA