Zero tolerancji za znęcanie się nad zwierzętami w ubojniach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
06-02-2023,15:30 Aktualizacja: 06-02-2023,14:11
A A A

Rada Sektora Wołowiny potępia wszelkie naruszenia prawa w zakresie łamania zasad dobrostanu zwierząt i nielegalne praktyki znęcania się nad nimi.

Organizacje tworzące Radę Sektora Wołowiny wydały oświadczenie w związku z publikacją Onet.pl „"Droga na rzeź".

Przedstawiciele Rady Sektora Wołowiny podkreślają, że jako pierwsza zgłosiła ona inicjatywę mającą na celu wprowadzenie pełnego 24 godzinnego monitoringu w ubojniach od miejsca wyładunku zwierząt, przez hale ubojowe, aż do miejsca klasyfikacji półtusz.

ceny bydła rzeźnego, mięso wołowe, wołowina, spadek cen, zakup bydła rzeźnego

Spadek cen w skupie bydła wyhamował

Ceny skupu żywca wołowego od początku roku spadały. W czwartym tygodniu stycznia notowania bydła ustabilizowały się i wyniosły 10,66 zł za kilogram wagi żywej.    Bydło rzeźne w dniach od 23 do 29 stycznia w ciągu tygodnia nieznacznie...

Dostęp do monitoringu miałyby prawo posiadać państwowe służby weterynaryjne oraz inne organy państwa zajmujące się bezpieczeństwem żywności, a także organy ścigania.

System nagrywania powinien znajdować się w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, zaplombowany w odpowiedni sposób, posiadający podwójny system zasilania na wypadek braku dostawy prądu.

Monitoring powinien obejmować również samochody służące do transportu, co umożliwiłoby sprawdzenie, czy nie dochodzi do łamania prawa w czasie załadunku, transportu i rozładunku.

Rada Sektora Wołowiny wspiera wszelkie działania MRiRW mające na celu zwiększoną kontrolę dobrostanu zwierząt w ubojniach i środkach transportu.

Przedstawiciele rady popierają również zwiększoną liczbę kontroli wszystkich pośredników w obrocie zwierząt w zakresie stanu technicznego pojazdów, wyposażenia, posiadanych uprawnień do przewozu zwierząt oraz działania Inspekcji Weterynaryjnej.

pogłowie bydła, krowy mleczne, krowy mięsne, cielęta, buhaje, opasy, cena żywca, import bydła, bydło dorosłe

Pogłowie bydła wzrosło bo mamy więcej cieląt

Pogłowie bydła w grudniu 2022 r., jak podaje Główny Urząd Statystyczny, było wyższe o 1,1% w stosunku do tego samego miesiąca w 2021 r. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu populacji cieląt oraz bydła w wieku...

"Oczekujemy wprowadzenia zasady "Zero Tolerancji" czyli możliwości nakładania wysokich mandatów karnych przez Inspekcję Weterynaryjną na osoby odpowiedzialne za łamanie prawa w zakresie dobrostanu zwierząt" czytamy w komunikacie rady.

Rada Sektora Wołowiny od lat, prowadzi szkolenia i kampanie informacyjne na temat dobrostanu zwierząt.

"Naszym zdaniem edukacja w zakresie obowiązujących przepisów prawa wśród wszystkich uczestników łańcucha dostaw jest niezbędna dla poprawy dobrostanu" czytamy w oświadczeniu.

Stanowisko Rady Sektora Wołowiny w sprawie wyeliminowania niezgodnych z prawem praktyk w zakresie dobrostanu bydła w ubojniach znajdziesz TUTAJ

Rada Sektora Wołowiny skupia sześć największych organizacji branżowych reprezentujących hodowców, producentów i przetwórców żywca wołowego.

Radę tworzą Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Rolna, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskie Mięso.

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA