Pogłowie bydła wzrosło bo mamy więcej cieląt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
03-02-2023,14:40 Aktualizacja: 03-02-2023,14:39
A A A

Pogłowie bydła w grudniu 2022 r., jak podaje Główny Urząd Statystyczny, było wyższe o 1,1% w stosunku do tego samego miesiąca w 2021 r. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu populacji cieląt oraz bydła w wieku 2 lat i więcej, nie wliczając krów.

W grudniu 2022 r. pogłowie bydła wynosiło 6 448,3 tys. sztuk i było o 69,5 tys. (1,1%) wyższe niż przed rokiem. Natomiast w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2022 r. było ono wyższe o 4,2 tys. sztuk (0,1%).

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku w porównaniu do stanu notowanego w grudniu 2021 r. wzrosło o 7,0%, a do czerwca 2022 r. o 0,7% do poziomu 1 928,6 tys. sztuk.

wirtualne zwiedzanie obory, roboty udojowe, zautomatyzowany dój, DeLaval, bydło mleczne,

Wirtualne zwiedzanie zrobotyzowanej obory

Obora wolnostanowiskowa została wyposażona w dwa roboty udojowe, system automatycznego podgarniania paszy i czyszczenia podłogi szczelinowej. Wirtualne zwiedzanie obiektu możliwe było dzięki firmie DeLaval, która przygotowała pokaz.  ...

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyło się o 11,3%. W porównaniu z czerwcem 2022 r. odnotowano wzrost o 1,5% i osiągnęło poziom 1 698,6 tys. sztuk.

Pogłowie bydła w wieku 2 lat i więcej w porównaniu do stanu notowanego w grudniu 2021 r. wzrosło o 6,0%, a w czerwcu 2022 r. zmalało o 1,2%. Osiągnęło ono poziom 2 821,2 tys. sztuk.

Pogłowie krów w porównaniu z grudniem 2021 r. spadło o 117,2 tys. sztuk (o 5,1%) do poziomu 2 171,9 tys. sztuk. W porównaniu z czerwcem 2022 r. zmalało o 35,8 tys. sztuk (o 1,6%).

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2022 r. wynosił:

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 29,9%
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 26,3%
  • krowy – 33,7%
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 10,1%

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2021 r. udział bydła w wieku 1-2 lata spadł o 3,7 punktu procentowego, a krów 2,2 p. proc.

Martin Ziaja, produkcja mleka, cena mleka, mleko przezutowe, produkty mleczarskie, masło, sery, mleczarstwo w Polsce

Wzrost produkcji i spekulacja wpływają na ceny mleka

Cena skupu mleka w grudniu ubiegłego roku wyniosła 2,75 złotych za litr. Zakłady mleczarskie poinformowały, że w styczniu obniżą notowania od 30 do nawet 60 groszy, co boleśnie odczują producenci tego surowca. Ilość mleka trafiająca do mleczarni...

W grupie cieląt jak i pozostałego pogłowia bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat i więcej, udział wzrósł odpowiednio o 1,7 i 4,2 p. proc.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa mazowieckie (18,7%), wielkopolskie (18,4%) i podlaskie (16,4%).

W województwie dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie osiągnął 2%.

Według wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2022 r., import bydła wyniósł ok. 119,1 tys. sztuk i wzrósł o 29,6% w stosunku do analogicznego okresu.

Eksport bydła kształtował się na poziomie 28 tys. sztuk i był niższy o 16,6% niż w analogicznym okresie przed rokiem.

W grudniu 2022 r. w skupie średnia cena żywca wołowego wynosiła 10,92 zł/kg i była wyższa o 16,4% od notowanej w analogicznym okresie 2021 r.

Przeciętna cena skupu mleka w grudniu (275,47 zł za 100 l) była o 49,6% wyższa od rejestrowanej w analogicznym miesiącu 2021 r.

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) 

 


  


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2023

Hoduj z głową bydło:

-Dobre kiszonki to tańszy opas

-Hodowla i ekonomia

-Stymulacja odporności cieląt

-Zasuszenie samo się nie zrobi

-Stado bydła w telefonie

 

PRENUMERATA