Pogłowie bydła w 2020 r. Czy liczba krów wzrosła?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
01-02-2021,12:15 Aktualizacja: 01-02-2021,12:10
A A A

Pogłowie bydła w grudniu ubiegłego roku, według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, było 0,3% wyższe o w stosunku do tego samego miesiąca w 2019 r.

Wzrost pogłowia wystąpił jedynie w grupie bydła w wieku 1-2 lat życia. Wyniósł on 2,5%.

Pogłowie bydła w grudniu 2020 r. wynosiło 6 278,9 tys. sztuk i było o 17,3 tys. sztuk tj. o 0,3% wyższe niż przed rokiem.

Liczebność bydła w porównaniu z tą notowaną w czerwcu 2020 roku była niższa o 64,8 tys. sztuk tj. o 1%.

  • Pogłowie bydła w grudniu 2020 roku liczyło 6 278,9 tys. sztuk
  • Pogłowie bydła w grudniu 2020 było o 0,3% wyższe niż przed rokiem
  • Liczebność stada bydła w grudniu 2020 r. była o 1% niższa niż pół roku wcześniej
  • Wzrost pogłowia wystąpił jedynie w grupie bydła w wieku 1-2 lat życia
  • Import bydła od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. wyniósł 113,6 tys. sztuk

Krowy mają w nowej oborze komfortowe warunki

Krystyna i Hubert Kirchniawy z miejscowości Przewóz w woj. opolskim utrzymują stado bydła mlecznego liczące 180 sztuk, z czego 75 stanowią krowy. Hodowcy w lipcu 2020 r. wprowadzili stado do nowej obory wolnostanowiskowej, w której...

Więcej bydła tylko w jednej grupie

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku w porównaniu do stanu notowanego w grudniu 2019 r. spadło o 0,7%, a w porównaniu do czerwca 2020 r. wzrosło o 0,3% do poziomu 1 734,6 tys. sztuk.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się w stosunku do poprzedniego roku o 2,5%. W porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano niewielki wzrost 0,2% do poziomu 1 800 tys. sztuk.

Pogłowie krów w porównaniu z grudniem 2019 r. nieznacznie spadło tj. 15 tys. sztuk (0,6%) do poziomu 2 391,3 tys. sztuk.

Liczebność krów w porównaniu z czerwcem 2020 r. zmalała o 76,8 tys. sztuk (3,1%).

Ubój krów w okresie od czerwca do grudnia 2020 r. w stosunku do okresu poprzedniego półrocza czyli od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r. wzrósł o 17,8% tj. 43,3 tys. sztuk.

Struktura stada bydła

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2020 r. wynosił:

kulawizny bydła, krowy mleczne, racice, choroby racic, kulawizny u krów, korekcja racic, produkcja mleka, laktacja

Kulawizny krów kosztują. Najważniejszy jest monitoring

Hodowcy bydła mlecznego tracą wiele pieniędzy wskutek występowania kulawizn u krów mlecznych. Eksperci szacują, że wskutek pojedynczego przypadku krowa produkuje około 350 litrów mniej mleka w laktacji Kulawizny bydła były tematem...

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku: 27,6%
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat: 28,7%
  • krowy: 38,1%
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej: 5,6%

W strukturze pogłowia bydła, w porównaniu z tą notowaną w grudniu 2019 r., wzrosła jedynie liczebność młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat. Wzrost ten wyniósł 0,6 punktu procentowego.

Udział pozostałego bydła dorosłego hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat, jak podaje GUS, nie uległ zmianie.

W pozostałych grupach struktury stada pogłowia bydła w badanym okresie wystąpił spadek liczebności zwierząt o 0,3 p. proc.

Tabele i wykresy obrazujące wielkość pogłowia bydła w Polsce w grudniu 2020 r. znajdziesz TUTAJ

Najwięcej bydła na Mazowszu

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa mazowieckie (18,2%), wielkopolskie (17,3%) i podlaskie (16,3%).

cena żywca wołowego, bydło, wzrost cen, byki, krowy, jałówki, wbc

Sprawdź jak kształtuje się cena bydła rzeźnego

Żywiec wołowy w drugim tygodniu stycznia podrożał. Jego cena była o 2% wyższa niż przed miesiącem oraz o 7% wyższa niż przed rokiem.    Ceny zakupu żywca wołowego w dniach 11-17 wyniosły 6,61 zł za kg i były o 1 gr za kg wyższe niż w...

W województwach dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%.

Udział w pogłowiu bydła w Polsce w pozostałych województwach nie przekroczył 10%.

Więcej informacji i strukturze pogłowia bydła w poszczególnych województwach znajdziesz TUTAJ

Handel zagraniczny i ceny skupu

Import bydła w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. wyniósł 113,6 tys. sztuk i był niższy o 33,9 tys. sztuk (23%) w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,39 zł/kg i była wyższa o 0,6% od notowanej w tym samym czasie w 2019 r.

Cena skupu mleka za 12 miesięcy 2020 r. wyniosła 137,71 zł za 100 l i była o 2,2% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie w 2019 r.


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2022

Hoduj z głową świnie:

-Tuczniki drożeją

-Okres jałowienia loch

-Dobrostan prosiąt ssących

-Biodostępność mineralnych

-Temat ASF wciąż aktualny

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2022

Hoduj z głową bydło:

-Postaw na dobrostan

-Dobre kiszonki to obowiązek

-Przygotować cielęta do opasu

-Suchy TMR w odchowie cieląt

-Czopy dostrzykowe

PRENUMERATA