Genotypowanie samic PHF będzie finansowane z PROW

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
28-02-2021,15:40 Aktualizacja: 28-02-2021,15:40
A A A

Program genotypowania samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej został przedstawiony ministrowi rolnictwa, z prośbą o wskazanie źródeł jego finansowania. Jak informuje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Program, spotkał się on z przychylnością resortu rolnictwa.

Szymon Giżyński, sekretarz stanu w MRiRW, jak informuje Federacja, zgadza się z celami programu wskazując na możliwości jego finansowania z obecnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trwają ustalenia w tej sprawie.

PFHBiPM 15 lutego przedstawiła swoje uwagi dotyczące Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Wskazała w nich na konieczność finansowania genotypowania samic bydła holsztyńsko-fryzyjskiego.

Plan Strategiczny, WPR 2023-2027, bydło mleczne, PFHBiPM, dobrostan bydła, genotypowanie bydła, gospodarstwa mleczne

Hodowcy bydła mają swoje uwagi do Planu Strategicznego

Rolnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w konsultacjach w sprawie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na kolejny okres programowania. Wśród nich znaleźli się także hodowcy bydła i producenci mleka. Polska Federacja...

Bezpośrednimi beneficjentami wsparcia powinny być gospodarstwa rolne utrzymujące bydło rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, która jest główną rasą mleczną użytkowaną w Polsce. Samice PHF są póki co również jedyną rasą, w przypadku której realizowana jest selekcja genomowa.

"Objęcie gospodarstwa oceną wartości użytkowej bydła byłoby warunkiem koniecznym uczestnictwa w planowanych działaniach, ponieważ wykorzystanie informacji genomowej wymaga znajomości rodowodów zwierząt" czytamy w komunikacie PFHBiPM.

Federacja szacuje, że zgenotypowanych powinno zostać w sumie 300 tys. samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, dla których można wprowadzać nowe cechy do oceny ich wartości hodowlanej.

Genotypowanie to proces określania genetycznej charakterystyki zwierzęcia przez badanie jego genomu. Pozwala on obliczyć jego genomową wartość hodowlaną.

Genotypowanie zazwyczaj polega na analizie kodu DNA, którą wykonuje się przy pomocy tzw. mikromacierzy.

Program genotypowania samic rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej został opracowany przez PFHBiPM. Partnerami Federacji, którzy również uczestniczyli w przygotowywaniu tego programu, są Instytut Zootechniki PIB oraz Krajowe Spółki Inseminacyjne (MCB, MCHiRZ, SHiUZ, WCHiRZ).

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stagnacja na rynku

-Co nowego w branży?

-Udział włókna w paszy dla świń

-Zasady uboju z konieczności

-Tuczarnia w miejsce obory

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA