Dlaczego rolnicy są coraz częściej karani? Resort tłumaczy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2022,8:05 Aktualizacja: 01-12-2022,8:07
A A A

Unijni kontrolerzy zalecili m.in., aby Inspekcja Weterynaryjna zaostrzyła kontrole zwierząt trafiających do rzeźni - tłumaczy resort rolnictwa w odpowiedzi na skargi o nękaniu rolników w związku z transportem bydła.

Opisywane przez nas wystąpienie samorządu rolniczego było pokłosiem docierających do niego sygnałów o poważnych karach finansowych nakładanych na gospodarzy, którzy sprzedają krowy w kilka dni po wycieleniu. Jak podnoszono, przepisy nie są nowe, ale dopiero teraz przystąpiono do ich egzekwowania.

sprzedaż krów po porodzie, transport krów, Wielkopolsa Izba Rolnicza, Główny Inspektorat Weterynarii

Nieświadomi rolnicy z zarzutami znęcania się. WIR: są traktowani jak zwyrodnialcy

Docierają do nas sygnały o poważnych karach finansowych, nakładanych na rolników, którzy sprzedają krowy w kilka dni po wycieleniu. Przepisy nie są nowe, ale dopiero teraz przystąpiono do ich egzekwowania - alarmuje...

W ocenie rolniczych działaczy przepisy nie są precyzyjne, stąd zaskoczenie wśród rolników, dlaczego pojawiają się przypadki postawienia zarzutów o znęcanie się nad zwierzętami, w przypadku kiedy od porodu do sprzedaży krów minęło 7 dni.

Poprosili zatem o szczegółową interpretację przepisów odnoszących się do karania rolników za sprzedaż krów po porodzie oraz o podjęcie szerokiej kampanii informacyjnej przez resort rolnictwa i podległe służby, a także o odstąpienie od karania gospodarzy i ewentualnie wprowadzenie abolicji wobec tych przepisów np. do 1 stycznia 2023 r.

Ustosunkowując się do wystąpienia, ministerstwo rolnictwa podkreśliło, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1/20051, zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu. Za niezdolne uważa się m.in. ciężarne samice, będące w okresie przekraczającym 90 proc. lub więcej przewidywanego okresu ciąży oraz samice, które urodziły w poprzednim tygodniu, a także nowo narodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie.

transport zwierząt, Lubuska Izba Rolnicza, hodowla zwierząt

Ważne przypomnienie dla hodowców. Chodzi o transport zwierząt

Lubuska Izba Rolnicza przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, bydło w okresie tygodnia po porodzie z mocy prawa uznawane jest za niezdolne do transportu. Przepisy w tym zakresie zawarto w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia...

"W trakcie audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 25 marca-5 kwietnia 2019 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG SANTE) w celu oceny wprowadzonego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności, regulującego produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa wołowego, w tym identyfikowalność zwierząt, kontrolujący zwrócili uwagę, że do rzeźni były kierowane krowy, w przypadku których posiadacze zgłaszali wycielenia w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia zarejestrowanego przemieszczenia zwierząt do rzeźni. Dodatkowo, w kontrolowanej rzeźni natrafiono na zwierzęta, których stan wskazywał na niedawno przebyty poród oraz powstałe w jego wyniku urazy, które dyskwalifikowały te zwierzęta z transportu" - poinformował wiceminister Lech Kołakowski.

Jak dodał, mając powyższe na uwadze, kontrolerzy DG SANTE zalecili m.in., aby Inspekcja Weterynaryjna zaostrzyła kontrole zwierząt trafiających do rzeźni, w szczególności pod kątem ich zdolności do transportu, w tym przy wykorzystaniu danych dotyczących przemieszczeń zgłaszanych przez posiadaczy bydła do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

buhaj, dobór buhaja, długowieczność, pokrój, zdrowotność, laktacja, wymię, mastitis, indeks hodowlany, nasienie

Buhaje, które poprawiają długowieczność

Żywienie, utrzymanie, dobrostan, status zdrowotny i w końcu, a może przede wszystkim, genetyka. Wszystkie te elementy wpływają na długowieczność krów. Od czego zależy długowieczność krów i co ma na nią istotny wpływ? Długowieczność to...

Jednocześnie ARiMR zobowiązała się do regularnego informowania IW o przypadkach zgłaszania przemieszczeń bydła do rzeźni w okresie okołoporodowym, aby zgłaszane sztuki mogły być poddane szczegółowej kontroli przed ubojem.

Wiceminister zwrócił ponadto uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, transport zwierząt, w tym hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres, jest traktowany jako forma znęcania się nad zwierzętami, przy czym osoba, która znęca się nad zwierzęciem (zgodnie z art. 35 ust. 1a tej ustawy) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem - karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zatem kierowanie do uboju zwierzęcia, które w świetle przepisów rozporządzenia unijnego jest niezdolne do transportu, może być uznane za znęcanie się nad nim. Zwierzęta niezdolne do transportu powinny zostać poddane ubojowi z konieczności, a informacja w tej sprawie jest od dawna dostępna m.in. na stronie internetowej IW.

"Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że przepisy polskiego prawa i prawa UE nie zakazują sprzedaży zwierząt w okresie okołoporodowym, ale ich transportu, w szczególności w sytuacji niezdolności ich do transportu wynikającej z przebytych urazów lub chorób. Inspekcja Weterynaryjna realizuje swoje ustawowe działania w zakresie nadzoru nad ochroną zwierząt oraz zalecenia DG SANTE. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada narzędzi prawnych do wprowadzenia abolicji w zakresie stosowania ww. przepisów" - podsumował wiceszef resortu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2022

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2023

Hoduj z głową bydło:

-Dobre kiszonki to tańszy opas

-Hodowla i ekonomia

-Stymulacja odporności cieląt

-Zasuszenie samo się nie zrobi

-Stado bydła w telefonie

 

PRENUMERATA