W Sejmie wniosek o odrzucenie noweli o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
07-07-2023,8:45 Aktualizacja: 07-07-2023,8:49
A A A

Wniosek o odrzucenie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w pierwszym czytaniu, został zgłoszony w czwartek w Sejmie przez Koalicję Obywatelską. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w bloku głosowań.

Chodzi o projekt noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o odrzucenie projektu złożył poseł Kazimierz Plocke (KO), argumentując, że "proponowane zapisy nie rozwiązują kompleksowo problemów wynikających z gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa".

Jak informował pod koniec czerwca rząd, po przyjęciu projektu, jego celem jest usprawnienie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także doprecyzowanie przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.

rada ministrów, projekt, ustawa, zwrsp, czynsze dzierżawne, kowr

Zmiana w naliczaniu czynszów dzierżawnych za państwową ziemię. Tego chcieli rolnicy

Rząd przyjął zapowiadany już przez nas projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Generalnie nowelizacja...

Zgodnie z projektem ustawy, "należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, będzie ustalana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, a nie jak do tej pory na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu".

Według autorów projektowanej ustawy ma to ograniczyć gwałtowne wahania wysokości czynszów.

Jak podała KPRM, po zaakceptowaniu projektu przez rząd, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł przekazywać, w drodze umowy, Lasom Państwowym grunty z przeznaczeniem na lasy oraz grunty przeznaczane na potrzeby gospodarki leśnej, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Dotychczas grunty przekazywane były Lasom Państwowym w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez starostę, na wniosek KOWR.

Ponadto, zapewniona zostanie możliwość kontynuowania działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne, prowadzące gospodarstwo rolne, które posiadają zadłużenie powstałe w związku z prowadzoną przez nie działalnością rolniczą.

Rozwiązanie to będzie możliwe poprzez nabycie przez KOWR nieruchomości rolnej będącej ich własnością i spłaty przez KOWR w całości lub części ich zobowiązań, a następnie zawarcie umowy dzierżawy tej nieruchomości z jej dotychczasowym właścicielem – bez obowiązku przeprowadzania przetargu.

Zgodnie z projektem, KOWR będzie mógł wydłużyć, określony w umowie, termin całkowitej spłaty należności (nie dłuższy niż 25 lat), o ten sam okres, na który udzielił odroczenia ich spłaty.

Poleć
Udostępnij