Uważaj, w razie pożaru możesz nie dostać odszkodowania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-01-2017,13:25 Aktualizacja: 02-01-2017,13:49
A A A

Obowiązek systematycznego przeprowadzania przeglądu stanu technicznego budynków nakłada na gospodarza nie tylko prawo, ale i ubezpieczyciel. Brak dokumentów poświadczających wykonanie tych czynności może, w razie wystąpienia szkody, skutkować niewypłaceniem odszkodowania.

Ustawa Prawo budowlane oraz treść rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nakładają na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek przeprowadzania określonych przeglądów oraz czynności konserwacyjnych instalacji i urządzeń technicznych.

pożar,podlaskie,świnie,trzoda chlewna,słoma,policja,straż pożarna

Dramatyczny pożar oboro-stodoły. Spłonęło ponad 50 świń

Miniona noc była bardzo pracowita dla strażaków z powiatu wysokomazowieckiego (woj. podlaskie). W miejscowości Jabłoń-Jankowice koło Wysokiego Mazowieckiego spłonęła potężna oboro-stodoła. Pierwsze informacje o pożarze dotarły do...
- Przepisy regulują minimalną częstotliwość z jaką wymagane przeglądy powinny być przeprowadzane, a także precyzują, kto jest upoważniony do ich dokonania. Przykładowo, co najmniej raz w roku należy sprawdzać stan techniczny instalacji gazowych. Mogą tego dokonać tylko osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. Każdemu ubezpieczycielowi zależy na tym, aby jego klienci dbali nie tylko o swoje zdrowie, ale i nieruchomości - mówi Beata Żukowska, ekspert z Concordii Ubezpieczenia.

Równie często należy robić przegląd przewodów kominowych i usuwać z nich zanieczyszczenia. W zależności od rodzaju przewodów, uprawnione są do tego osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Ubezpieczyciele wymagają systematyczności

Do przeprowadzania przeglądów w gospodarstwie zachęcają także zakłady ubezpieczeń, które w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) domów standardowo wyłączają swoją odpowiedzialność, jeżeli niewykonanie przeglądu miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

straz pożarna, pożar, zagrożenie, strusie, straty, ferma strusi, Nowoberezowo

W pożarze drewnianej stodoły żywcem spaliło się 50 strusi

Dramatyczny finał pożaru w miejscowości Nowoberezowo w gminie Hajnówka w województwie podlaskim. Nad ranem w ogniu stanęła drewniana stodoła kryta blachą. Z relacji strażaków wynika, że zgłoszenie o pożarze dotarło do nich...
- Ubezpieczenie nie powinno być dla właściciela pretekstem do zrezygnowania z dbałości o swoje mienie. Gdyby ubezpieczenie miało spełniać i taką funkcję, jego koszt byłby z pewnością znacznie wyższy - tłumaczy Beata Żukowska.

- Nieprzestrzeganie obowiązków nałożonych na ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia i w ogólnych warunkach, może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w którym miało to wpływ na powstanie szkody, na jej wysokość albo brak możliwości ustalenia wysokości szkody. To standardowa procedura w ubezpieczeniach - jeśli do szkody doszło w wyniku złamania prawa czy nieprzestrzegania przepisów, odszkodowanie nie jest zazwyczaj wypłacane - dodaje.

Sprawdzanie stanu technicznego budynków, to przede wszystkim troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i bliskich.

pożar, Zalewo, Lech-Drób, Iława, straty, straż pożarna

Pożar w zakładzie drobiarskim. 20 mln zł strat i 550 osób bez pracy

Policjanci z Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) wyjaśniają okoliczności pożaru, do którego doszło na terenie spółki Lech-Drób Zalewo. Firma jest jednym z największych pracodawców w regionie. Dramat na terenie zakładu...
Wcześniejsze wykrycie usterki może uchroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Dobry gospodarz powinien zatem dbać o stan techniczny swojego domu, dokonując jego bieżącej konserwacji, systematycznie przeprowadzając potrzebne przeglądy i niezwłocznie usuwając wszelkie usterki.

Będąc właścicielem domu jednorodzinnego pamiętaj!

1) Dotrzymuj terminów przeglądów wymaganych przepisami prawa. Ważne jest, żeby przeglądu dokonała osoba do tego uprawniona, a jego przeprowadzenie zostało udokumentowane odpowiednim protokołem. Pamiętaj o przechowywaniu takich dokumentów - mogą okazać się niezbędne do przedłożenia na etapie likwidacji szkody.

2) Pamiętaj o innych obowiązkach, jakie nakładają na ciebie jako ubezpieczonego ogólne warunki ubezpieczenia, np. konserwacji przewodów i urządzeń odprowadzających wodę.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt