Ustawa wprowadzająca oznakowanie "bez GMO" do podpisu prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-06-2019,10:00 Aktualizacja: 27-06-2019,10:08
A A A

Senatorowie nie zaproponowali poprawek do ustawy regulującej zasady znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO. Nowe przepisy wprowadzą także kary za fałszowanie informacji o żywności.

Za podjęciem uchwały głosowało 74 senatorów, żaden nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz dokument trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

uprawy gmo, kontrola upraw, uprawy genetycznie modyfikowane, gmo, piorin

Inspektorzy w poszukiwaniu GMO. Uprawy pod większą kontrolą

Program Kontroli Upraw GMO na 2019 r., który realizuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przewiduje do 3240 kontroli, z czego od 5 do 15 proc. ma być o charakterze interwencyjnym. Sprawdzanie upraw pod kątem...

Nowe przepisy mają wzmocnić konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, które są wytwarzane bez udziału GMO (takich, których produkcja opiera się na paszach produkowanych z rodzimych źródeł białka roślinnego, a nie z importowanej, genetycznie zmodyfikowanej śruty sojowej).

Ustawa reguluje zasady znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO. Przepisy zakładają, że konsumenci będą mieć dostęp do informacji o sposobie wytwarzania żywności i pasz, jeśli chodzi o wykorzystanie GMO. Dzięki temu konsumenci mają dokonywać bardziej świadomego wyboru podczas zakupów.

Nowe prawo zakłada kary za fałszowanie informacji o żywności. Jeżeli tak się stanie, przedsiębiorca wprowadzający taki produkt na rynek podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 10-krotności wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie na rynek takiego produktu, lecz nie niższej niż 2 tys. zł.

wolne od gmo, znakowanie żywności, sejm, ministerstwo rolnictwa, bezpieczeństwo żywności

Sejm za znakowaniem produktów wytworzonych bez GMO

Uregulowanie zasad znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO - taki cel ma uchwalona przez Sejm ustawa. Nowe przepisy wprowadzają również kary za fałszowanie informacji o żywności. Za uchwaleniem ustawy o oznakowaniu...

Kary będą groziły ponadto za brak dokumentów bądź nie przeprowadzanie badań laboratoryjnych wbrew obowiązkowi. Jeżeli tak się stanie, przedsiębiorcy będą podlegali karze w wysokości 40-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok nałożenia kary, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie niższej niż 4 tys. zł.

Jeżeli kontrolowany podmiot nie uzyskał przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary pieniężnej, właściwe organy będą mogły wymierzyć karę pieniężną w wysokości niższej niż 4 tys. zł, ale nie niższej niż 2 tys. zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.  

Zgodnie z badaniami opinii publicznej, 65 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem zakazu upraw GMO, zaś 56,8 proc. osób, mając wybór, wybrałoby produkt pochodzący od zwierząt karmionych paszą bez GMO.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021