Sejm za znakowaniem produktów wytworzonych bez GMO

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-06-2019,10:30 Aktualizacja: 14-06-2019,10:37
A A A

Uregulowanie zasad znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO - taki cel ma uchwalona przez Sejm ustawa. Nowe przepisy wprowadzają również kary za fałszowanie informacji o żywności.

Za uchwaleniem ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, jako wolnych od tych organizmów głosowało 421 posłów, przeciw było trzech, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz nowymi przepisami zajmie się Senat.

wolne od gmo, znakowanie żywności, sejmowa komisja rolnictwa, jan krzysztof ardanowski, artur dunin

Państwo musi gwarantować bezpieczeństwo żywności

Rządowy projekt ustawy w sprawie oznakowania produktów wytworzonych bez GMO został skierowany ponownie do komisji rolnictwa. Poprawki do projektu zgłosił klub PO-KO. Dotyczą m.in tego, by poprawność znakowania mogły sprawdzać jednostki...

Autorzy nowych przepisów przekonują, że dzięki nowym przepisom wzmocniona zostanie konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, które są wytwarzane bez udziału GMO (tj. takich, których produkcja opiera się na paszach produkowanych z rodzimych źródeł białka roślinnego, a nie z importowanej, genetycznie zmodyfikowanej śruty sojowej).

Ustawa reguluje zasady znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO. Projektowane przepisy zakładają, że konsumenci będą mieć dostęp do informacji o sposobie wytwarzania żywności i pasz, jeśli chodzi o wykorzystanie GMO. Dzięki temu mają dokonywać bardziej świadomego wyboru podczas zakupów.

Nowe prawo zakłada również kary za fałszowanie informacji o żywności. Jeżeli tak się stanie, przedsiębiorca wprowadzający produkt na rynek podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 10-krotności wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie na rynek takiego produktu, lecz nie niższej niż 2 tys. zł.

żywność wolnej od GMO, gmo, Instytut Spraw Obywatelskich, rafał górski, Dorota Metera

Żywność wolna od GMO. Znakowanie ma wielu zwolenników, podpisy zebrane

W Sejmie trwa procedowanie ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Podpisy z poparciem dla niej przekazano premierowi. Petycję...

Kary będą groziły ponadto za nie posiadanie dokumentów, bądź nie przeprowadzanie badań laboratoryjnych wbrew obowiązkowi. Jeżeli tak się stanie, przedsiębiorcy będą podlegali karze w wysokości 40-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok nałożenia kary, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie niższej niż 4 tys. zł.

Jeżeli kontrolowany podmiot nie uzyskał przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary pieniężnej, właściwe organy będą mogły wymierzyć karę pieniężną w wysokości niższej niż 4 tys. zł, ale nie niższej niż 2 tys. zł.

Podczas w Sejmie, prawnicy biura legislacyjnego przestrzegali, że wprowadzone przez posłów zmiany dotyczące m.in. zwiększenia kar będą wymagały ponownej notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej.

Resort rolnictwa zapewnił, że zostanie przeprowadzona, zawłaszcza że nowela miałby wejść w życie od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2020 r.

Strona rządowa wskazywała, że zgodnie z badaniami opinii publicznej, 65 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem zakazu upraw GMO, zaś 56,8 proc. osób, mając wybór, wybrałoby produkt pochodzący od zwierząt karmionych paszą bez GMO.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie