Ustawa o Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 weszła w życie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2023,12:00 Aktualizacja: 15-03-2023,12:13
A A A

15 marca weszła w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. 1 marca dokument podpisał prezydent Andrzej Duda.

Ustawa umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW). Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządowców.

dopłaty bezpośrednie, płatności  obszarowe, ARiMR, wsparcie dla rolnictwa

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie ruszył na nowych zasadach

Rozpoczęła się kampania przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Będzie to pierwszy nabór w ramach Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Nowością są dopłaty na realizację ekoschematów - poinformowała...

Na realizację Planu Strategicznego Polska otrzymała środki w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru wspólnej polityki rolnej (EFRG) i 4,7 mld euro w ramach II filaru wspólnej polityki rolnej (EFRROW). W przypadku II filaru oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Ustawa określa zadania podmiotów realizujących Plan Strategiczny (ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw), zasady przyznawania pomocy finansowej (w drodze decyzji administracyjnej i na podstawie umowy) oraz pomocy technicznej, zasady przeprowadzania kontroli (administracyjnej i na miejscu), zasady wdrażania instrumentów finansowych oraz zasady funkcjonowania krajowej sieci wspólnej polityki rolnej (KSOW+).

Według przepisów ustawy składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrywanie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy będzie odbywało się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR.

płatności dla rolników, kampania wniosków, krir, doradcy rolniczy, doradztwo rolnicze

Rolnicy obawiają się niższych dopłat w nowym rozdaniu WPR. Doradcy potrzebni na już

Ze względu na termin składania wniosków o dopłaty, sprawa jest bardzo pilna – pisze Krajowa Rada Izb Rolniczych w kontekście swojego wystąpienia o przeprowadzenie w trybie uproszczonym i przyspieszonym szkoleń dla doradców...

Wniosek o przyznanie pomocy - w ramach płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, a także płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatności ONW) - będzie można składać od 15 marca.

W zakresie doradztwa rolniczego i transferu wiedzy ustawa przewiduje kontynuację dotychczasowego rozwiązania polegającego na świadczeniu usług doradczych przez osoby fizyczne wpisane na prowadzone przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (i umieszczane na stronie internetowej Centrum) listy doradców rolniczych i ekspertów przyrodniczych.

Nowe przepisy przewidują obowiązek podnoszenia wiedzy (w tym w zakresie uzyskanej specjalizacji) przez doradców i ekspertów oraz system podstawowych i uzupełniających szkoleń i szkoleń specjalizacyjnych oraz stosownych egzaminów organizowanych przez Centrum.

Ustawa wprowadza ponadto szereg zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, dostosowujących postanowienia tej ustawy do aktualnych przepisów unijnych oraz przepisów krajowych w zakresie bieżącej perspektywy finansowej WPR.

Ustawa weszła w życie 15 marca z wyjątkiem niektórych regulacji wymagających dostosowania po stronie rolników oraz w zakresie systemu teleinformatycznego ARiMR.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich