Rolnicy obawiają się niższych dopłat w nowym rozdaniu WPR. Doradcy potrzebni na już

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2023,9:10 Aktualizacja: 17-03-2023,12:34
A A A

Ze względu na termin składania wniosków o dopłaty, sprawa jest bardzo pilna – pisze Krajowa Rada Izb Rolniczych w kontekście swojego wystąpienia o przeprowadzenie w trybie uproszczonym i przyspieszonym szkoleń dla doradców rolniczych.

Chodzi o tych doradców, którzy utracili uprawnienia i zostali skreśleni z listy prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

„Nadchodząca kampania składania wniosków o płatności w ramach Planu Strategicznego WPR będzie szczególnie trudna, ze względu na radykalne zmiany w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad. Bardzo późne przyjęcie przez Sejm RP ustawy o Planie Strategicznym, a następnie wprowadzanie rozporządzeń wykonawczych regulujących szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty poszczególnych rodzajów płatności powoduje, że rolnicy czują się niedoinformowani i obawiają się, że otrzymają niższe płatności niż w poprzednich latach. W takiej sytuacji konieczna jest pomoc doradców rolniczych, uprawnionych do wypełniania wniosków składanych do ARiMR” - podkreśla KRIR w wystąpieniu do ministra rolnictwa, wicepremiera Henryka Kowalczyka.

doradztwo rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, odr, krir, ministerstwo rolnictwa

Doradcy rolniczy muszą więcej zarabiać. KRIR nie ma wątpliwości

Zdaniem władz rolniczego samorządu z powodu niskich zarobków wielu specjalistów odchodzi z ODR-ów, a przechodzących na emeryturę nie ma kto zastąpić. Sytuacja wymaga pilnej reakcji rządu. Do konsultacji publicznych trafił...

Jak dodaje, doradców rolniczych jest coraz mniej, wielu doświadczonych specjalistów odchodzi bowiem na emerytury, wiele osób utraciło też uprawnienia do świadczenia usług doradczych.

„Konieczne jest zatem przeprowadzenie w trybie pilnym szkoleń dla kandydatów na doradców rolniczych. Szczególnie ważne jest przywrócenie uprawnień doradcom, którzy utracili uprawnienia np. z powodu urodzenia i wychowania dzieci czy innych przyczyn, uniemożliwiających systematyczne odnawianie uprawnień” – wskazuje rolniczy samorząd.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu