Sejm za ułatwieniami w rejestracji zwierząt gospodarskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-07-2018,13:30 Aktualizacja: 20-07-2018,13:38
A A A

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla właścicieli zwierząt gospodarskich zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Za ustawą głosowało 415 posłów, przeciw było czterech. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Podczas drugiego czytania projektu w środę w Sejmie posłowie nie wnieśli poprawek.

prawo, policja, przestępstwo, ochrona praw zwierząt, porzucenie psa

Porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem

Policjanci apelują do właścicieli zwierząt o zapewnienie im należytej opieki w wakacje. Okres urlopowy, to czas wyjazdów i odpoczynku, a jednocześnie najgorszy okres dla zwierząt, które w letnich miesiącach są najczęściej porzucane i...

Znowelizowana ustawa wydłuża termin zgłaszania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 24 godzin do 2 dni zmian w liczebności stada i uboju świń w gospodarstwach znajdujących się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom.

Zakłada też, że świnię będzie można oznakować kolczykiem lub tatuażem.

Nowe przepisy doprecyzowują i jednoznacznie wskazują, jak należy postępować w przypadku utraty przez zwierzę kolczyka. Zaproponowano, aby w takiej sytuacji właściciel bydła, owcy lub kozy zastąpił uszkodzony kolczyk odpowiednim duplikatem.

Właściciel świni jest natomiast obowiązany oznakować zwierzę numerem identyfikacyjnym, zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, w terminie 1 dnia od stwierdzenia braku oryginalnego kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia.

Według przepisów tej ustawy, nie trzeba będzie tłumaczyć na polski paszportu konia sprowadzonego z zagranicy. Zaproponowano zniesienie obowiązku wykonywania spisu bydła, a także przekazywania do ARiMR spisu owiec i kóz. Zmniejszy się ponadto zakres informacji dotyczący spisu świń.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

26.10 – 24.12.2020 wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

30.11 – 13.01.2021 można złożyć wniosek na rozwój usług rolniczych <-- zobacz więcej

30.11 – 28.01.2021 wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę