Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą instrumenty finansowe w PROW

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-02-2019,10:00 Aktualizacja: 22-02-2019,10:06
A A A

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy wprowadzającej instrumenty zwiększające finansowanie obszarów wiejskich. Chodzi o gwarancje kredytów na inwestycje, z których będą mogły skorzystać większe gospodarstwa.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

premie dla młodych rolników, prow 2014-2020, ministerstwo rolnictwa, wsparcie dla rolnictwa

150 tysięcy złotych dla młodych rolników. Jest rozporządzenie

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych...

Podczas pierwszego czytania projektu wniosek o jego odrzucenie w imieniu PO zgłosił Kazimierz Plocke, który wskazał m.in., że nowe rozwiązania nie były konsultowane z organizacjami i branżowymi. Sejm nie poparł tego wniosku.

Choć podczas drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, to jednak klub PO zgłosił wniosek mniejszości dotyczący terminu wejścia w życie ustawy - po upływie 14 dni od ogłoszenia. Według rządowej propozycji ustawa ma zacząć obowiązywać w następnym dniu po jej ogłoszeniu. Sejm odrzucił jednak ten wniosek.

W sumie ustawę poparło 284 posłów, 144 było przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa powiedział, że wprowadzenie instrumentu finansowego jakim jest gwarancja do finansowania obszarów wiejskich w unijnych środków jest nowym rozwiązaniem. Do tej pory z PROW udzielane były dotacje i premie.

prow 2014-2020, restrukturyzacja małych gospodarstw, arimr, wsparcie dla rolnictwa, zakup maszyn rolniczych

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można dostać 60 tysięcy

W oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Potrwa do 29 marca. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu...

Argumentem za wprowadzeniem gwarancji jest spore zainteresowanie rolników wsparciem finansowym, a z dotacji wielu z nich już nie może skorzystać.

Rządowy projekt wprowadza nową formę wsparcia, czyli gwarancje do kredytów, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Ponadto o kredyty z gwarancją będą mogły ubiegać się duże gospodarstwa, które nie mogą otrzymać dotacji, a potrzebują kapitał na rozwój.

Zarudzki wyjaśnił, że gwarancje będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego, a nie ARiMR, gdyż posiada odpowiednią wiedzą i infrastrukturę, ponadto nie trzeba będzie ponosić dodatkowych organizacyjnych kosztów.

Nowa forma wsparcia będzie stanowiła uzupełnienie oferty dotacyjnej, jej zaletą w porównaniu do form dotacyjnych jest możliwość wygenerowania określonej alokacji środków, większej skali inwestycji w sektorze rolnym i przetwórczym i poprzez zaangażowanie środków bankowych.

Ze środków PROW 2014-2020 będzie pochodziło 50 mln euro, dzięki temu wygenerowany zostanie do 2023 r. portfel kredytowy na kwotę ok. 250 mln euro. Na realizację PROW 2014-2020 Polska dysponuje kwotą 58 mld zł, z czego ok. 30 proc. środków - ok. 16,5 mld zł - już trafiło na konta rolników. Cała pula środków ma być wykorzystana do 2023 roku.

Teraz ustawa trafi do Senatu.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie