Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-05-2015,8:05 Aktualizacja: 27-05-2015,8:30
A A A

Każda dostawa produktów rolnych przez producentów, grupy producentów, organizacje producentów do pierwszego nabywcy, będzie wymagała umowy - wynika z projektu nowelizacji ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych.

Rząd przypomina, że od 1 stycznia 2014 r. rynki produktów rolnych regulują przepisy UE. Nowelizacja wprowadza je do polskiego prawa i określa kompetencje organów, które będą realizowały wynikające z nich zadania.

Agencja Rynku Rolnego będzie więc administrowała działaniami związanymi z uznawaniem i funkcjonowaniem organizacji producentów oraz ich zrzeszeń. W zakresie rynku owoców i warzyw przejmie też zadania należące dotychczas do marszałków województw.

ARR szuka rynków zbyt dla żywności

Agencja Rynku Rolnego organizuje liczne misje przedsiębiorców na zagraniczne targi, gdzie mogą zaprezentować swoje produkty. Poszukiwania nowych rynków zbytu odbywają się przy współpracy z wydziałami promocji i handlu polskich...

Zgodnie z projektem organem właściwym do uznawania organizacji producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych (na ich wniosek) są dyrektorzy oddziałów terenowych ARR. Uznanie lub cofnięcie uznania będzie następowało w drodze decyzji administracyjnej.

Umowy według nowelizacji mają zabezpieczać stałość dostaw niezbędnej ilości surowca (produktów roślinnych, mięsa, czy nabiału) o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, z drugiej gwarantować producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

Umowy mają zawierać cenę za dostarczone produkty oraz informacje o ilości i jakości produktów, terminach dostaw, okresie obowiązywania kontraktu, warunkach jego rozwiązania, czy szczegóły dotyczące płatności.

Jak się podkreśla, stosowanie umów ma na celu zapewnienie odpowiedniej równowagi praw i obowiązków między poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw, w tym między przetwórcami a producentami produktów rolnych.

Nowelizacja przewiduje kontynuację programu "Owoce w szkole" pod nazwą "Owoce i warzywa w szkole". Zawarte są w niej też przepisy dotyczące konieczności opracowania "Strategii krajowej" wdrożenia programu "Mleko w szkole".

Projekt wprowadza także zmiany dotyczące rynku cukru, wynikające m.in. z odejścia od mechanizmu interwencji oraz zakończenia mechanizmu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, a także zmiany dotyczące ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

W przypadku wyrobów winiarskich stanowią propozycję dostosowania przepisów krajowych w zakresie obejmującym kontrolę i nadzór nad produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu wyrobów winiarskich o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym.

Projekt przewiduje także możliwość zbywania akcji spółek lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością związaną z obrotem i przechowalnictwem zbóż. Proponuje, by w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o ARR udziały w spółkach i akcje tych spółek agencja przekazała ministrowi Skarbu Państwa.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich