Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-05-2015,8:05 Aktualizacja: 27-05-2015,8:30
A A A

Każda dostawa produktów rolnych przez producentów, grupy producentów, organizacje producentów do pierwszego nabywcy, będzie wymagała umowy - wynika z projektu nowelizacji ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych.

Rząd przypomina, że od 1 stycznia 2014 r. rynki produktów rolnych regulują przepisy UE. Nowelizacja wprowadza je do polskiego prawa i określa kompetencje organów, które będą realizowały wynikające z nich zadania.

Agencja Rynku Rolnego będzie więc administrowała działaniami związanymi z uznawaniem i funkcjonowaniem organizacji producentów oraz ich zrzeszeń. W zakresie rynku owoców i warzyw przejmie też zadania należące dotychczas do marszałków województw.

ARR szuka rynków zbyt dla żywności

Agencja Rynku Rolnego organizuje liczne misje przedsiębiorców na zagraniczne targi, gdzie mogą zaprezentować swoje produkty. Poszukiwania nowych rynków zbytu odbywają się przy współpracy z wydziałami promocji i handlu polskich...

Zgodnie z projektem organem właściwym do uznawania organizacji producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych (na ich wniosek) są dyrektorzy oddziałów terenowych ARR. Uznanie lub cofnięcie uznania będzie następowało w drodze decyzji administracyjnej.

Umowy według nowelizacji mają zabezpieczać stałość dostaw niezbędnej ilości surowca (produktów roślinnych, mięsa, czy nabiału) o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, z drugiej gwarantować producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

Umowy mają zawierać cenę za dostarczone produkty oraz informacje o ilości i jakości produktów, terminach dostaw, okresie obowiązywania kontraktu, warunkach jego rozwiązania, czy szczegóły dotyczące płatności.

Jak się podkreśla, stosowanie umów ma na celu zapewnienie odpowiedniej równowagi praw i obowiązków między poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw, w tym między przetwórcami a producentami produktów rolnych.

Nowelizacja przewiduje kontynuację programu "Owoce w szkole" pod nazwą "Owoce i warzywa w szkole". Zawarte są w niej też przepisy dotyczące konieczności opracowania "Strategii krajowej" wdrożenia programu "Mleko w szkole".

Projekt wprowadza także zmiany dotyczące rynku cukru, wynikające m.in. z odejścia od mechanizmu interwencji oraz zakończenia mechanizmu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, a także zmiany dotyczące ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

W przypadku wyrobów winiarskich stanowią propozycję dostosowania przepisów krajowych w zakresie obejmującym kontrolę i nadzór nad produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu wyrobów winiarskich o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym.

Projekt przewiduje także możliwość zbywania akcji spółek lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością związaną z obrotem i przechowalnictwem zbóż. Proponuje, by w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o ARR udziały w spółkach i akcje tych spółek agencja przekazała ministrowi Skarbu Państwa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt