Rolnikom łatwiej będzie sprzedawać swoje produkty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-11-2021,8:05 Aktualizacja: 29-11-2021,8:09
A A A

Senat nie wniósł poprawek do ustawy o ułatwieniach w handlu dla rolników. Nowe przepisy mają zachęcić gospodarzy do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw.

Za podjęciem uchwały głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz dokument o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników trafi do podpisu prezydenta.

przewada kontraktowa, nieuczciwe praktyki handlowe, andrzej duda

Ustawa w sprawie nieuczciwych praktyk w handlu z podpisem prezydenta

Andrzej Duda popisał ustawę w sprawie nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi - poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy z 2019 r. Ustawa o...

Ustawa była inicjatywą posłów Kukiz-15. Celem nowych przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin dnia sprzedaży bezpośredniej, kiedy samorząd udostępniałaby miejsca dla rolników chcących sprzedawać produkty.

Przepisy regulują, że miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników wyznaczy rada gminy w drodze uchwały. Gospodarze mają być ponadto zwolnieni od opłaty targowej.

W trakcie prac nad ustawą w Senacie przedstawiciel resortu rolnictwa był pytany, czy skoro w ustawie wskazuje się piątki i soboty, czy to ustawa pozwala handlować rolnikom w niedziele. Norbert Krawczyk, wiceminister rolnictwa zapewnił, że ustawa nie wyklucza handlu w niedziele.

Autorzy ustawy uważają, że ułatwienie w handlu ma się przyczynić do zwiększenia dochodów gospodarstw, a także sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych. Ma służyć też skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji. Posłowie i senatorowie wskazywali, że łatwiejszego dostępu do produktów bezpośrednio od rolnika oczekują także konsumenci.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej