Ustawa w sprawie nieuczciwych praktyk w handlu z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-11-2021,9:55 Aktualizacja: 25-11-2021,10:06
A A A

Andrzej Duda popisał ustawę w sprawie nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi - poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy z 2019 r.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi została uchwalona 17 listopada 2021 r. Od 2017 r. obowiązywała w Polsce podobna ustawa, ale o nieco węższym zakresie.

sejm, paliwo rolnicze, ryszrad bartosik, holding spożywczy

Ustawy ważne dla rolników przeszły przez Sejm

W Sejmie odbyły się głosowania ustaw dotyczących rolnictwa i wsi. Posłowie odrzucili m.in. poprawki Senatu do ustawy w sprawie paliwa rolniczego, ale zgodzili się na korekty w dokumencie dotyczącym nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi....

Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowania ochrony interesów dostawców i nabywców. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wprowadzono zmiany polegające m.in. na rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych; zmianie definicji nabywcy; zdefiniowaniu praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej nabywcy względem zbywcy produktów rolnych i spożywczych (praktyki zostały podzielone na bezwzględnie zakazane oraz dozwolone pod warunkiem, że zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą.

Nowe przepisy wprowadzają ponadto procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej oraz określają, na czym polega znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym w przypadku praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, stosowanych przez nabywcę względem dostawcy i odwrotnie.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wówczas straci moc ustawa o tym samym tytule, która dotychczas obowiązywała.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt