Rolnicy będą mogli ubezpieczyć uprawy od ryzyka suszy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2018,9:30 Aktualizacja: 08-11-2018,9:36
A A A

Nowe przepisy umożliwią rolnikom ubezpieczenie upraw rolnych również od ryzyka suszy, przy zachowaniu 65 proc. dopłaty do składki z budżetu państw. Resort rolnictwa zaproponował w tym przypadku nowy sposób wypłaty odszkodowania.

Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy w sprawie ubezpieczeń rolnych. Nowe przepisy - zdaniem resortu rolnictwa - mają zachęcić gospodarzy do ubezpieczania upraw na wypadek suszy.

krir, wiktor szmulewicz, ubezpieczenia upraw, ubezpieczenie od suszy, ubiezpieczenie od ryzyka utraty dochodów

Ubezpieczenie od suszy? A może od ryzyka utraty dochodów

Uprawy można ubezpieczyć od ryzyka suszy, deszczu nawalnego, kiepskiego przezimowania czy gradu. Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR uważa, że najważniejsze jest jednak ryzyko utraty dochodu. - To, czy była susza, czy miałem spadek plonów jest...

Nowe przepisy umożliwią rolnikom ubezpieczenie upraw rolnych również od ryzyka suszy, przy zachowaniu 65 proc. dopłaty do składki z budżetu państw. Ministerstwo zaproponowało nowy sposób wypłaty odszkodowania w przypadku ryzyka suszy.

Chodzi o to, że producenci rolni, którzy będą chcieli się ubezpieczyć od tego ryzyka, sami będą mogli wybrać poziom zmniejszenia odszkodowania o: 20, 25 albo 30 proc. sumy ubezpieczenia w zamian za niższą składkę.

Obecnie firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać upraw od suszy, tłumacząc się zbyt dużym ryzykiem, a rolnicy nie są zainteresowani wykupem polis, bo są zbyt drogie.

Nadal zostanie zachowany udział własny rolnika w ubezpieczeniu upraw na poziomie 10 proc. wartości szkody w przypadku ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy.

"Producent rolny będzie mógł sam zdecydować, jaki poziom strat w uprawach przyjmie jako swoje ryzyko i z tego tytułu nie otrzyma od zakładu ubezpieczenia, z którym zawarł umowę ubezpieczenia, odszkodowania" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, stawki ubezpieczeń, ministerstwo rolnictwa

Znamy proponowane maksymalne sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 rok. Jak wiadomo, państwo dokłada się do...

Ustawodawca przyjął, że przeniesienie części ryzyka na producenta rolnego "pozwoli zakładom ubezpieczeń na oferowanie rolnikom ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia suszy w szerszym zakresie, a ponadto pozwoli na obniżenie składki ubezpieczeniowej".

W efekcie ustawa ma przyczynić się do zwiększenia powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast mechanizm pomniejszania sumy ubezpieczenia wprowadzony ustawą będzie stosowany od dnia notyfikowania Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej "o zgodności ze wspólnym rynkiem zmienionego programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą".

Krajowe przepisy zobowiązują rolnika do ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw, na które otrzymuje dopłaty bezpośrednie. W Polsce jest ponad 14 mln hektarów gruntów ornych. W 2017 r. ochroną ubezpieczeniową objęto 3,3 mln ha upraw rolnych.

Resort rolnictwa, wprowadzając nowe przepisy liczy na zwiększenie powierzchni ubezpieczonych upraw w 2020 r. do 7 mln ha.

W tegorocznym budżecie na wydatki na ubezpieczenia rolne jest ok. 850 mln zł. Według ministerstwa podpisane są umowy na 560 mln zł. W 2019 r. na ten cel przewidziano ok. 660 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj