Rolnicy będą mogli przekazać 1,5 proc. podatku wybranemu związkowi zawodowemu. Komisje poparły projekt

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
25-05-2023,8:15 Aktualizacja: 25-05-2023,8:18
A A A

Sejmowe komisje: finansów publicznych oraz rolnictwa poparły poselski projekt ustawy dotyczący finansowania związków zawodowych rolników wraz z poprawkami. Projekt został skierowany do II czytania.

Poprawki zgłosił Jarosław Sachajko z koła poselskiego Kukiz'15. Wyjaśnił, że są one wynikiem dyskusji na środowym plenarnym posiedzeniu Sejmu, gdzie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

Projekt przewiduje finansowanie związków zawodowych rolników poprzez przeznaczenia 1,5 proc. podatku rolnego na rzecz wybranego związku.

Podatek rolny na 2023 rok, dane GUS, średnia cena skupu żyta, rok podatkowy

Podatek rolny na 2023 rok. Baza do wyliczeń znowu urosła

Podstawa do wyliczenia podatku rolnego na 2023 rok - podana właśnie przez Główny Urząd Statystyczny - istotnie urosła w porównaniu do kwoty bazowej, służącej do ustalenia wysokości tej daniny na ten rok. GUS ogłosił, że średnia cena...

Sachajko zaproponował, by 1,5 proc. podatku mógł także trafiać do Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz do Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Związek miałby być zarejestrowany nie jak pierwotnie przewidywał projekt 5 lat, a przez 6 lat.

Kolejna poprawka precyzuje, że związek zawodowy rolników indywidualnych powinien posiadać strukturę w co najmniej w 10 województwach i co najmniej w pięciu powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków z każdym powiecie powinna wynosić co najmniej 30 osób, zaś członkowie muszą opłacać składki członkowskie.

Biuro Legislacyjnie poinformowało, że otrzymało poprawki tuż przed posiedzeniem komisji i nie miało czasu by się z nimi zapoznać, ale "na pierwszy rzut oka" poprawki zawierają błędy i są nie do końca zrozumiałe. W związku z tym posłowie (KO) Kazimierz Plocke i Krystyna Skowrońska zaproponowali przesunięcie terminu procedowania projektu ustawy, jednak w głosowaniu posłowie odrzucili tę propozycję.

Poseł Sachajko nalegał jednak na procedowanie projektu, argumentując, że poprawki można wprowadzić jeszcze podczas II czytania. "Mamy drugie czytanie i jeżeli ktoś chce jeszcze ograniczyć czy uszczegółowić, każdy poseł może składać poprawki, proszę czuć się gospodarzami tej ustawy" - mówił.

Biuro Legislacyjne zaproponowało zmianę tytułu projektowanej ustawy, który ma brzmieć - o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Posłowie wyrazili zgodę na tę zmianę zgodę.

budynki gospodarcze, sejm, rynek zbóż, silosy, wiaty, nawozy

Komisje sejmowe zatwierdziły pożyczki dla rolników i ułatwienia w budowie budynków gospodarczych

Rolnicy mają dostać więcej pieniędzy na pożyczki na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin - przewiduje rządowy projekt, który we wtorek uzyskał poparcie sejmowych komisji. Projekt ma też ułatwić budowę budynków...

Projekt zakłada, że rolnik płacący podatek rolny mógłby przekazać na rzecz dowolnego związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek miałby być składany do 15 marca danego roku podatkowego i mógłby zostać złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Związek – zgodnie z projektem – musiałby spełnić następujące warunki: być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 5 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego; na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego posiadać struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi co najmniej 30.

Wpis związku zawodowego rolników indywidualnych na listę ma być dokonywany na wniosek danego związku złożony do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z projektem, zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. 

Poleć
Udostępnij