Komisje sejmowe zatwierdziły pożyczki dla rolników i ułatwienia w budowie budynków gospodarczych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
09-05-2023,14:15 Aktualizacja: 09-05-2023,14:17
A A A

Rolnicy mają dostać więcej pieniędzy na pożyczki na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin - przewiduje rządowy projekt, który we wtorek uzyskał poparcie sejmowych komisji. Projekt ma też ułatwić budowę budynków gospodarczych, np. silosów.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy – Prawo budowlane wraz z autopoprawką odbyło się we wtorek podczas połączonego posiedzenia sejmowych komisji: infrastruktury oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

Inwestycje bez pozwolenia

Projekt MRiRW ma ustabilizować rynek zbóż w związku z jego napływem z Ukrainy. Zgodnie z nim poszerzono katalog inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, a wymagających jedynie zgłoszenia o budowie jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego lub wiaty prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, które mieszczą się na działkach, na których zostały zaprojektowane.

budowa, pozwolenie na budowę, projekt, nawozy, pożyczki

Będą pożyczki na zakup nawozów. Silosy i budynki gospodarskie bez pozwoleń

Pożyczki na zakup środków do produkcji rolnej oraz zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę silosów i magazynów na produkty sypkie przewiduje projekt nowelizacji zamieszczony w środę w wykazie prac...

Komisje pozytywnie zaopiniowały poprawkę zgłoszoną do projektu przez Leszka Galembę (PiS). Jak mówił, chodzi o obiekty do przechowywania zboża z maksymalną pojemnością 5 tys. ton pod administracją "portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej".

Nadwyżka na pożyczki

Prezentując rządowy projekt ustawy wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski zaznaczył, że projektowane wprowadzają zmiany w dwóch ustawach: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 r. oraz Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r.

"W ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (...) proponuje się, aby kwota 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (...) nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczona została na realizację zadań dot. udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych" - powiedział wiceminister.

Ułatwienia na silosy, wiaty

Jeśli chodzi o zmiany w ustawie Prawo budowlane, to - jak mówił Romanowski - projektowana ustawa przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Inwestycje zostaną objęte obowiązkiem zgłoszenia budowy.

budownictwo rolne, budynki w gospodarstwach, magazyny, gus

Ponad 6 tysięcy nowych budynków w gospodarstwach rolnych. Ale inwestycje się kurczą

Główny Urząd Statystyczny podsumował ubiegły rok w kontekście budownictwa. W swoim raporcie podał dane m.in. o nowych budynkach w gospodarstwach rolnych oraz o wykorzystywanych w szeroko rozumianym rolnictwie obiektach magazynowych. Według...

"Ponadto, projekt przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane" - powiedział.

Konieczna dokumentacja

Wiceminister podkreślił, że projektowana ustawa przewiduje konieczność dołączenia dokumentacji technicznej w przypadku budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, wykonanej przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

W projekcie ustawy zapisano, że co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem jednego artykułu, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie